Persbericht

50 procent antibioticareductie in 2013 is onhaalbaar

19 juni 2011 – Over twee jaar kan het antibioticumgebruik in de veehouderij bij maximale inspanning, hooguit 30 procent zijn verminderd. Een reductie van 50 procent, waar de veehouderijsector onder druk van de politiek voor tekende, is te optimistisch. Dat blijkt uit berekeningen van V-focus, op basis van de ingeschatte diergezondheidssituatie in 2013 en de mogelijkheid voor alternatieven.

30% is maximum

De redactie van V-Focus heeft samen met een groep deskundigen gekeken naar het verwachte dierziektenniveau in het jaar 2013. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de verschillende diersoorten. Tevens is onderscheid gemaakt naar de verschillende aandoeningen bij deze diersoorten, waarvoor antibiotica worden ingezet. Op basis van het ingeschatte dierziektenniveau in 2013, en de mogelijkheden voor alternatieven, is bepaald hoeveel antibiotica er in dat jaar nodig zijn. Uit de berekening blijkt dat een reductie van in totaal 30 procent over alle diersectoren mogelijk is, bij maximale inspanningen. Bij de vleeskalveren en op zeugen-bedrijven (biggen) is de grootste reductie te halen (voor beide 30 procent) en in de rundveehouderij de minste (10 procent). Er lopen diverse initiatieven om te komen tot alternatieven voor het gebruik van antibiotica: verbetering in het bedrijfsmanagement, aanpassingen in de huisvesting, vaccinatie enz. Deze alternatieven zijn sterk bepalend voor het antibioticagebruik in 2013.

Hete aardappel voor dierenarts

Wanneer de 50 procent reductie in 2013 niet is gehaald, zullen dierenartsen hun apotheekrecht kwijt raken. Dit heeft staatssecretaris Bleker onlangs aangekondigd. Voor de andere beroepsgroepen zijn er niet direct sancties. Op papier en voor het oog van de buitenwereld is er sprake van een intensieve samenwerking tussen partijen om het antibioticumgebruik te verminderen. Op het boerenerf blijkt echter nog relatief weinig sprake van samenwerking en is het vooral de dierenarts die zich hard maakt voor de collectieve zaak. Uit gesprekken met deskundigen blijkt dat dierenartsen een onevenredig groot aandeel hebben in de terugdringing van het antibioticumgebruik. Het is aannemelijk dat de dreiging van het kwijtraken van de apotheek een reden is dat de dierenartsen ‘de hete aardappel’ op hun bord hebben getrokken. Opvallend is dat de andere partijen aangeven het ‘antibioticaoverschot’ in de eerste plaats een probleem van de dierenarts te vinden, en ‘de aardappel’ graag op het bord van de dierenarts laten liggen.

Het volledige artikel ‘Dierenarts slaat door in zucht naar minder’, is te lezen in de V-focus, editie augustus 2011, die deze week verschijnt. Dit nummer is op te vragen bij uitgeverij AgriMedia Wageningen (gratis proefnummer). Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u eveneens contact opnemen via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

AgriMedia Wageningen | mail@agrimedia.nl | telefoon: (0317) 46 56 70

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?