Veehouderij streeft humane sector voorbij in antibioticareductie

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer twee keer zoveel antibioticumbehandelingen toegediend aan mensen, dan aan runderen. En de Nederlandse varkenshouderij zit thans lager in gebruik, dan de humane geneeskunde in de meeste EU-landen (zie grafiek). Waar het gebruik in de dierhouderij in veel EU-landen significant daalt, is daarvan in de humane geneeskunde nauwelijks sprake.

In steeds meer EU-landen worden programma’s opgezet om het antibioticumgebruik in de dierhouderij terug te dringen. Nederland is een van de landen die daarin voorop loopt. De laatste cijfers die de EMA, de Europese diergeneesmiddelen autoriteit, onlangs publiceerde zijn bemoedigend. Tussen 2011 en 2013 waren de verkopen voor diergeneeskundig gebruik in Europa met 8 procent gedaald. In de humane geneeskunde loopt het gebruik daarentegen gestaag op in Europa (zie grafiek hieronder).

Veel landen lager gebruik bij dieren dan bij mensen

In verschillende landen is het diergeneeskundige gebruik laag, zoals in de Scandinavische landen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Bij vee worden hier relatief zeer weinig antibiotica gebruikt. Opvallend is dat in deze landen voor de humane inwoners wel flink in de medicijnkast wordt getast.

Nederland is tegenwoordig een middenmoter binnen Europa, voor wat betreft het diergeneeskundige gebruik. In onze humane geneeskunde worden de minste antibiotica voorgeschreven, in vergelijking met de andere EU-landen.

Grafiek: Trend antibioticagebruik bij runderen en varkens, in vergelijking met het humane gebruik in EU-landen.

Trend_antibioticumconsumptie

Bron: European Centre for Disease Prevention and Control (humane gebruikscijfers); Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (gebruikscijfers veehouderij Nederland). De cijfers zijn in de Europese maat ‘dagelijkse dosis per 1000 mensen/dieren per dag’.

Delen via:
Meer over: Adviseurs | Mens en mening

3 Reacties op Veehouderij streeft humane sector voorbij in antibioticareductie

 1. kids schreef:

  Ik ben benieuwd naar de definitie van DDD. Is de hoeveelheid hetzelfde bij dier en mens?

  Op dit moment is antibiotica in water een punt van aandacht. Het is dan van belang om te weten in welke hoeveelheid de veeteelt en de humane zorg gebruiken.

  • Geesje Rotgers, redactie schreef:

   De ‘dagelijkse dosis per 1000 individuen per dag’ zegt alleen iets over het aantal antibioticumbehandelingen. De hoeveelheid per behandeling is afhankelijk van het soort antibioticum (van de ene soort heb je meer nodig dan van de andere) en het gewicht van de patiënt. Voor zware patiënten is meer nodig.

   Er wordt gemeten hoeveel antibioticumresten vanuit de humane zorg in het oppervlaktewater terecht komen. Die metingen vinden plaats bij de rioolwaterzuivering. Of die cijfers er ook voor de veehouderij (al) zijn, weet ik niet. Wel loopt er nu onderzoek naar de risico’s van antibioticum emissies vanuit de veehouderij naar het water.

 2. Kees van Vliet schreef:

  Mooi inzicht in gebruik.
  Ten aanzien van uitspoeling naar het water: opmerkelijk vind ik dat rioolslib als grondverbetering op het land mag – de dunne fractie direct in oppervlaktewater, terwijl slib uit dierlijke mest na verwerking geëxporteerd moet worden. Let wel; het gaat daar over mineralen. Er is in dit verband geen discussie over medicijn residuen (en dat gaat verder dan antibiotica), slechts enkel over fosfaat.