Categorie archief: Adviseurs

Dierenarts minst bekend met Duurzame Zuivelketen

Adviseurs van melkveehouders zijn te onbekend met de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, zo blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR. Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duurzame Zuivelketen.
Lees verder

‘NL-veehouder te veel bezig met belasting besparen’

‘Nederlandse veehouders zijn meer bezig met belasting besparen en minder met geld verdienen.’ Dat is een conclusie van de financiële adviseurs van het Belgische Liba. Bij de Nederlandse melkveehouders staat de fiscale boekhoudig voorop, bij de Belgische de bedrijfseconomische. Het verschil in strategie leidt ertoe dat Nederlandse veehouders naar verhouding veel zwaarder zijn gefinancierd. Lees verder

Nederlandse vleessector verzwakt door gebrek aan kritische lekkerbek

De varkensvleessector met slechts een grote speler (Vion) ontbeert een gezonde marktsituatie. Naast voldoende concurrentie is het kritische vermogen van de thuismarkt sterk bepalend voor de economische groei van een bedrijf. Lees verder

Tachtig procent van de patenten in de wacht

De overheid en de wetenschap investeren miljoenen euro’s in onderzoek en dat leidt geregeld tot innovaties. Op veel innovaties worden patenten aangevraagd, in de hoop zo de investeringskosten terug te verdienen. Zo’n tachtig procent van de patenten ligt echter te verstoffen op de plank. Lees verder

Stikstofdepositie op Schiermonnikoog in werkelijkheid lager dan rekenmodel becijfert

Op Schiermonnikoog heerst onrust. De veehouderijen op dit natuureiland zouden een belangrijke veroorzaker zijn van de veel te hoge stikstofdepositie op het beschermde duinlandschap. Dat stellen de rekenmodellen van het bevoegde gezag. Lees verder

Stikstofdepositie op natuur veel lager dan verondersteld

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op onze natuurgebieden terecht komt, is een mysterie. Overheid en wetenschap veronderstellen op basis van berekeningen dat dit veel is en hebben daarop het beleid gebaseerd. Maar als je kijkt naar de werkelijke metingen, dan is dat minder. V-focus onderzocht de verschillen tussen de berekende en gemeten uitkomsten. Lees verder

Wat willen adviseurs en veehouders écht weten?

In mei 2014 wordt een inventarisatie van de kennisbehoefte van adviseurs, beleidsmakers, veehouders en studenten uitgevoerd door Leanne Aantjes (zie foto), student aan Wageningen Universiteit, in opdracht van de redactie van V-focus. Lezers van V-focus en de V-focusnieuwsbrief hebben op 7 mei een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online onderzoek. Lees verder

Brabant twijfelt aan rekenmodel V-stacks voor geur

Gedeputeerde Staten dringen bij staatssecretaris Mansveld (I&M) aan snel een gedegen onderzoek te doen naar het wettelijk voorgeschreven model om geuroverlast van veehouderijen te berekenen, het zogenaamde V-stacks-model. Volgens GS zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit rekenmodel. Lees verder

Derogatie op het spel gezet

Veruit het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn. Met uitzondering van het zuidelijke zandgebied. Daar zit de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater nog altijd boven de norm van 50 mg/l, ondanks de huidige mestgebruiksnormen en -voorschriften en strenge regels voor het transport van mest. Het niet voldoen aan de nitraatrichtlijn brengt de Nederlandse derogatie in gevaar. Lees verder

Finalisten verkiezing Bedrijfsadviseur van het jaar

Ze hebben overeenkomsten en zijn op sommige punten toch ook heel verschillend. Eén ding staat als een paal boven water: deze heren zijn idolaat van hun werk. Zou dat ook de reden zijn waarom juist zíj – Pierre van Oort (ForFarmersHendrix), Patrick van den Hurk (Coppens diervoeding) en Raymond Derks (ZLTO) – finalist zijn in de strijd om de titel Bedrijfsadviseur van het jaar, een verkiezing die Agrivaknet elk jaar organiseert? Lees verder