Categorie archief: Adviseurs

Fosfaatregelwoud leidt tot run op volkstuintjes

De veehouderij wordt overspoeld met regels om de fosfaatuitstoot binnen de perken te houden. De inkt van de Mestwet, de AMVB grondgebonden melkveehouderij en Kringloopwijzer is nog niet droog, of de volgende maatregel, de fosfaatrechten, is al onderweg. En we hadden natuurlijk al de gebruiksnormen. Hoe gaan de verschillende regels zich tot elkaar verhouden? Lees verder

Korte metten met het ‘overlegsyndroom’

Een vergadering is in de basis een heel nuttig instrument om tot goede beslissingen te komen. Maar beslissingen worden er niet vaak genomen; de vergadering is dan niet effectief, niet zinvol geweest. Lees verder

Nieuwe editie Handboek Varkenshouderij

Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. Lees verder

Geesje Rotgers wint Gouden Greep

Onze collega en V-focus hoofdredacteur Geesje Rotgers is op 22 juni jl. gekozen tot beste landbouwjournalist van Nederland. Uit handen van de voorzitter van de NVLJ ontving zij de Gouden Greep voor haar winnende serie artikelen over ammoniak in het blad V-focus. Lees verder

Adviseur steeds vaker bankier

Voerfabrikanten, accountantsorganisaties en dierenartsenpraktijken functioneren steeds vaker als bank voor hun klanten. Doordat veehouders minder gemakkelijk extra krediet krijgen van hun ‘echte’ bank, verschuift de invulling van de liquiditeitsbehoefte naar de crediteuren, merken advies- en toeleverende bedrijven. Lees verder

Dierenarts minst bekend met Duurzame Zuivelketen

Adviseurs van melkveehouders zijn te onbekend met de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, zo blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR. Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duurzame Zuivelketen.
Lees verder

‘NL-veehouder te veel bezig met belasting besparen’

‘Nederlandse veehouders zijn meer bezig met belasting besparen en minder met geld verdienen.’ Dat is een conclusie van de financiële adviseurs van het Belgische Liba. Bij de Nederlandse melkveehouders staat de fiscale boekhoudig voorop, bij de Belgische de bedrijfseconomische. Het verschil in strategie leidt ertoe dat Nederlandse veehouders naar verhouding veel zwaarder zijn gefinancierd. Lees verder

Nederlandse vleessector verzwakt door gebrek aan kritische lekkerbek

De varkensvleessector met slechts een grote speler (Vion) ontbeert een gezonde marktsituatie. Naast voldoende concurrentie is het kritische vermogen van de thuismarkt sterk bepalend voor de economische groei van een bedrijf. Lees verder

Tachtig procent van de patenten in de wacht

De overheid en de wetenschap investeren miljoenen euro’s in onderzoek en dat leidt geregeld tot innovaties. Op veel innovaties worden patenten aangevraagd, in de hoop zo de investeringskosten terug te verdienen. Zo’n tachtig procent van de patenten ligt echter te verstoffen op de plank. Lees verder

Stikstofdepositie op Schiermonnikoog in werkelijkheid lager dan rekenmodel becijfert

Op Schiermonnikoog heerst onrust. De veehouderijen op dit natuureiland zouden een belangrijke veroorzaker zijn van de veel te hoge stikstofdepositie op het beschermde duinlandschap. Dat stellen de rekenmodellen van het bevoegde gezag. Lees verder