Onderzoek en Beleid

Gelderland investeert in stikstofmeetnet

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen landelijke versnellingsgelden inzetten voor pilots om te komen tot een stikstofmeetnet op bedrijven. Onderdeel van dit meetnet vormen sensoren, die continu de concentratie stikstof in de buitenlucht en in en rond stallen en bedrijven meten. Dat meldt de provincie op haar website.

Deze sensoren meten of activiteiten en maatregelen leiden tot minder uitstoot van stikstof. Het gaat om sensoren die OnePlanet Research Center ontwikkelt in samenwerking met TNO. Zij werken samen aan het meetnet stikstof met RIVM, Regio Foodvalley en de Universiteiten van Wageningen en Utrecht. In Regio FoodValley werken deze partners al aan het omgevingsmeetnetwerk voor de luchtkwaliteit. Daar toetsen zij het stikstof meetnet in de praktijk.

Peter Drenth, gedeputeerde landbouw, natuur en stikstof: “We willen in Gelderland niet alleen varen op berekening met modellen, maar ook daadwerkelijk meten wat er buiten gebeurt. Meten is weten. Deze sensoren bieden ondernemers de mogelijkheid om voor hun bedrijf te zien of maatregelen daadwerkelijk zorgen voor minder stikstofuitstoot. Het is een steuntje in de rug voor vakmanschap.”

Meten is weten

Op verschillende plaatsen worden door verschillende partijen projecten uitgevoerd om de concentratie stikstof te meten. Het meten van uitstoot in en direct bij de bron, het meten van concentraties in de buitenlucht en het meten van de neerslag in de natuur. OnePlanet ontwikkelt een nieuwe generatie sensoren, die ook lage concentraties stikstof meten. Het doel is om een landelijk stikstofmeetnet te ontwikkelen met betrouwbare én betaalbare sensoren.

Helga Witjes, gedeputeerde Economie en Innovatie:” Deze vernieuwende sensor van OnePlanet laat nu precies zien hoe we met innovaties in Gelderland  de uitdagingen van nu kunnen helpen, waaronder stikstof. Met onderzoeksinstituut OnePlanet in de lead wordt samen gewerkt met Gelderse ondernemers aan de doorontwikkeling van de sensoren in dit meetnet.”

Stikstof komt onder andere vrij bij de landbouw (NH3), bouw, verkeer en industrie (NOx). Teveel stikstof schaadt de natuur en de biodiversiteit. Het verminderen van uitstoot bij de bron helpt de instandhouding van de natuur. NOx is in lage concentraties in de buitenlucht te meten, NH3 nog niet. Op dit moment vraagt het meten van lage concentraties NH3 kostbare apparatuur. Daarom wordt de concentratie van stikstof via het Aeriusmodel van RIVM berekend. 

Provincie Gelderland heeft eind 2022 versnellingsgelden van het rijk ontvangen voor de aanpak van Gelderse Maatregelen Stikstof. Met de versnellingsgelden willen we een aantal maatregelen die bedoeld zijn om stikstof te verminderen sneller uitvoeren. De rest van het geld dat het Rijk heeft gereserveerd voor de stikstofaanpak is pas later beschikbaar. Het gaat om een bedrag van 257,5 mln voor de jaren 2022 en 2023 voor gebiedsprocessen, landschapselementen, weidegang, meetsystemen en innovatie. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om innovatie behulp van voeraanpassingen en meer weidegang. De pilot met sensoren als verbijzondering van het omgevingsmeetnet wordt deels gefinancierd uit de versnellingsgelden en deels uit de Gelderse programma’s Agrifood en Natuur.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?