Achtergrond | Algemeen

Bouwplan en rantsoen met kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland wordt populairder. Melkveehouders zien steeds vaker de voordelen, maar aan omschakelen zit ook een prijskaartje. Kruidenrijk grasland wordt daarnaast mogelijk opgenomen in het GLB, waardoor het ook in de regelgeving opduikt. Hoe past dit in het rantsoen en bouwplan?

Via verschillende wegen worden veehouders gestimuleerd om aandacht te besteden aan kruiden in het grasland. Vaak wordt biodiversiteit genoemd als reden, maar ook diergezondheid en bodemvruchtbaarheid kunnen er baat bij hebben. Voor de nieuwe Nederlandse invulling van het GLB wordt kruidenrijk grasland genoemd als potentiële eco-activiteit. De punten die boeren hiermee verkrijgen, kunnen zij later omzetten en laten uitbetalen via de eco-regeling. Ook in de beheerpakketten van het ANLB (Agrarisch natuur- en landschapsbeheer) duikt kruidenrijk grasland op. Als een veehouder hierin participeert, staat er een financiële vergoeding tegenover. Daarnaast komt kruidenrijk grasland voor in duurzaamheidpakketten van melkfabrieken als FrieslandCampina en CONO.

Diergezondheid

Het Louis Bolk instituut heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen kruidenrijk grasland en de dierdagdosering op melkveebedrijven. Hieruit bleek dat hoe meer soorten kruiden een grasland bevatte, hoe lager de dierdagdosering werd. Dit is bijvoorbeeld te verklaren doordat kruiden een ander bewortelingspatroon hebben dan grassen waardoor ze meer en andere mineralen op kunnen nemen.

Bodemvruchtbaarheid

Om de bodemvruchtbaarheid te ondersteunen adviseert Barenbrug een driewegrotatie, waarbij het bouwplan bestaat uit 60 procent blijvend grasland, 20 procent kruidenrijk grasland en 20 procent mais. Op 40 procent van de percelen staat dan afwisselend drie jaar kruidenrijk grasland en drie jaar mais. Bij wisseling van gewas wordt het kruidenrijke grasland ondergeploegd waardoor er een hoge stikstoflevering voor het volggewas ontstaat.

Kosten

Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat de meerkosten van kruidenrijk grasland in euro’s per 100 kg melk op zand- en kleigrond 36 cent voor intensieve bedrijven is en 51 cent voor extensieve bedrijven.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?