Achtergrond | Algemeen

Methaanemissie minder schadelijk

Uit onderzoek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) blijkt methaan minder schadelijk dan gedacht. De individuele koe zorgt met dit hernieuwde inzicht niet noodzakelijkerwijs voor extra klimaatopwarming.

Dit jaar deed IPCC onderzoek waaruit bleek dat methaan (CH₄) 10 tot 12 jaar in de atmosfeer blijft. Koolstofdioxide (CO₂) blijft honderden jaren intact. De Global Warming Potential 100-berekening, kort de GWP100-berekening, die wordt gebruikt om te beoordelen in welke mate een gas opwarming zal veroorzaken over de volgende 100 jaar, blijkt dan ook niet accuraat voor de emissie van methaan.

GWP*

De nieuwe methode, GWP*, houdt rekening met het feit dat methaan minder lang in de atmosfeer verblijft dan werd aangenomen met GWP100. Dit is vooral van invloed als de methaanuitstoot wereldwijd daalt of stabiel blijft. Bij een stabiele emissie van methaan neemt de opwarming niet toe, omdat er evenveel wordt afgebroken als dat er wordt aangevoerd. Een rund moet immers koolstof uit een plant opnemen voor het als methaan uitgestoten kan worden. Zolang de veestapel dus niet groeit, wordt de hoeveelheid methaan die koeien uitstoten in gelijke hoeveelheid weer afgebroken door vooral oxidatie in de atmosfeer. Als de methaanemissie licht stijgt, wat nu het geval is, heeft de nieuwe rekenregel minder impact. Meer over de discussie rond het broeikasgas methaan en de biogene koolstofkringloop van de veehouderij, is te lezen in de nieuwste uitgave van vakblad V-focus.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?