Algemeen | Onderzoek en Beleid

Opwarming aarde niet de schuld van het vee

Europese landbouwhuisdieren hebben vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC). Aan de Nederlandse klimaattafels wordt het klimaatprobleem echter zo eenzijdig uitgelegd, dat ook partijen die de toename van broeikasgas niet veroorzaakten toch aanzienlijk moeten bijdragen in de oplossing.

De opwarming van de aarde is al langere tijd aan de gang. De concentraties broeikasgassen in de atmosfeer begonnen rond 1850 heel langzaam toe te nemen. Die toename kwam halverwege de 20e eeuw, zo rond 1950, in een versnelling. De aarde bleek niet meer in staat om de grote hoeveelheden broeikasgassen die door menselijk handelen werden veroorzaakt, via de natuurlijke weg weer af te voeren. In dit geval: weer vast te leggen in de bodem.
In de historie waren het vooral de herkauwers die zorgden voor een toevoer van broeikasgassen naar de atmosfeer. Herkauwers produceren veel methaangas, voornamelijk door pensfermentatie, maar ook door fermentatie in de mest. Methaan is een krachtig broeikasgas dat, samen met gassen als stikstofoxide, koolstofdioxide en wat andere verbindingen, zorgt voor een deken om de planeet heen. Die deken houdt de warmte op aarde vast. Deze broeikasgasdeken is nuttig en noodzakelijk, anders zou het te koud worden op aarde om te kunnen over-leven. Het huidige probleem is dat de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer alsmaar toenemen, waardoor de deken steeds dikker wordt en de temperatuur op aarde stijgt.

Europese landbouwhuisdieren hebben vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC). Aan de Nederlandse klimaattafels wordt het klimaatprobleem echter zo eenzijdig uitgelegd, dat ook partijen die de toename van broeikasgas niet veroorzaakten toch aanzienlijk moeten bijdragen in de oplossing.

Het omslagartikel ‘opwarming aarde niet de schuld van het vee’ in V-focus juni 2019 is hier te downloaden: Download-artikel-Vfocus

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?