Column

Dieren moeten van klimaatagenda af

Zijn koeien en ander vee een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde?
Ja, zegt de Nederlandse klimaatagenda nadrukkelijk. Als je Amerikaanse studies leest, kom je tot andere conclusies.

Volgens wereldvoedselorganisatie FAO nam de rundveestapel in de wereld in de afgelopen vijftig jaar met zo’n 40 procent toe. Al die beesten moeten eten en bij de voedselvertering komen broeikasgassen vrij, zoals methaan. Deze worden in de lucht geoxideerd tot CO2. Volgens de Nederlandse klimaatagenda dragen runderen hiermee fors bij aan de opwarming van de aarde.
De laatste vijftig jaar is het aantal mensen in de wereld meer dan verdubbeld, de wereldbevolking groeide van 3,4 naar 7,7 miljard mensen. Al deze mensen moeten eten en bij de voedselvertering komen gassen vrij, vooral CO2. Dat moet wel een groot effect hebben op de hoeveelheid CO2 in de lucht. Nee, zeggen Nederlandse autoriteiten. Verteren van voedsel en de broeikasgassen die daarbij vrijkomen, maken deel uit van de natuurlijke koolstofkringloop. Er wordt immers geen enkele nieuwe CO2-molecule uitgestoten die niet kort daarvoor middels fotosynthese is vast-gelegd in gewassen of gras (met tussenkomst van de koe).
Dat is een interessant gegeven. Als mensen granen en vlees eten, is er sprake van een natuurlijke koolstofkringloop en dragen zij níet bij aan de opwarming van de aarde.
Als het vee dezelfde voedermiddelen eet, is er geen sprake van een natuurlijke koolstofkringloop en dragen zij wél bij aan de opwarming van de aarde.
Amerikaanse studies zijn eenduidiger. Er is alleen sprake van opwarming als er nieuwe CO2 aan de atmosfeer worden toegevoegd vanuit de historische bodemvoorraad. Daarvan is sprake bij: verbruik fossiele brandstoffen (zoals diesel voor trekkers
en elektriciteit in stallen) en afbraak van organische stof in de bodem (zoals omploegen van grasland en kappen van bos). Dat klinkt logisch en begrijpelijk. De logica en begrijpelijkheid zijn echter uit de Nederlandse klimaatagenda verdwenen. Dat komt doordat lobby en politiek zich meester hebben gemaakt van het probleem en ze de opwarming van de aarde in de hoeven van landbouwhuisdieren wisten te schuiven.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?