Wetenschappelijke onderbouwing verbod sleepvoetbemester boterzacht

De wetenschappelijke onderbouwing voor het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester is boterzacht. Dat is een eerste conclusie uit analyse van de 92 datasets, die na ruim drie jaar aandringen door Wageningen UR beschikbaar zijn gesteld aan het researchteam van Mesdag Zuivelfonds en V-focus.

Minister Schouten kwam op 1 oktober met antwoorden op de vragen van Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) over het verbod van de sleepvoet. Volgens Schouten zijn er voldoende alternatieven voorhanden om per 1 januari 2019 over te kunnen gaan op een verbod voor grasland op klei en vee. Alleen bij bovengemiddeld veel weidegang is een uitzondering mogelijk in de zomermaanden. Schouten geeft aan dat het verbod al werd aangekondigd in de jaren 2011 en 2012, de sleepvoetbemester zou teveel ammoniakverliezen geven.

Onderbouwing jarenlang oncontroleerbaar

Het researchteam van Mesdag Zuivelfonds en V-focus tracht sinds voorjaar 2015 inzicht te krijgen in de veldmetingen om de wetenschappelijke onderbouwing van dit verbod te kunnen toetsen. Door ‘Wageningen’ werd aangegeven dat de meetdata niet meer beschikbaar waren. Ook werden de meetdata opgevraagd bij het wetenschappelijke tijdschrift Soil, Use and Management waarin Wageningen UR in 2015 publiceerde op basis van de meetdata. Hoewel SUM voorschrijft dat onderliggende data van publicaties altijd beschikbaar moeten zijn, liet de SUM-redactie weten dat in dit geval niet te hebben gecontroleerd. Op het verzoek van Mesdag Zuivelfonds en V-focus om de WUR-publicatie in te trekken vanwege oncontroleerbaarheid, werd afwijzend gereageerd. De twee partijen kregen van SUM het advies het gesprek aan te gaan met de Wageningse onderzoekers.

Analyse datasets

Afgelopen juni werd bekend dat de meetdata er nog wel grotendeels zijn. In juli werden toen 92 datasets beschikbaar gesteld. De datasets worden momenteel geanalyseerd. De uitkomsten zullen later dit jaar bekend worden. Uit de eerste analyses blijkt echter al wel dat een wetenschappelijke grondslag ontbreekt om de sleepvoetbemester in de ban te doen. Wetenschappelijk valt niet hard te maken dat de sleepvoet slechter presteert dan de mestinjecteur.

 

Delen via:
Meer over: Algemeen | Onderzoek en beleid

4 Reacties op Wetenschappelijke onderbouwing verbod sleepvoetbemester boterzacht

 1. Wim Schep schreef:

  Mijn vertrouwen in het mestbeleid wordt met de dag kleiner. Heb ik in augustus, voor de zekerheid, meer mest afgevoerd dan in de zomer-update was aangegeven. Nu blijkt uit de najaars-update dat er nog 90 m3 extra afgevoerd moet worden. Daar had ik het van ’t weekend over met mijn zoon. Ik zei:”dat zal wel komen door het hogere ureumgehalte in de melk”. Zegt mijn zoon (masterstudent Wageningen):”Er is helemaal geen verband tussen melk-ureum en urine-ureum”. En ja, dat is toch echt wetenschappelijk vastgesteld. Kan Geesje hier ook eens onderzoek naar doen? Wat ik zelf ook merkwaardig vindt in de stikstof-excretie tabel is dat de N-excretie gebaseerd is op de kg melk in combinatie met het melk-ureumgetal. Logischer zou toch zijn als het gebaseerd is op de kg eiwit productie, Het maakt in de N- efficiency nogal wat uit of je een laag of een hoog eiwitgehalte in de melk hebt.

 2. Meindert Nieuweboer schreef:

  Dat mestinjectie voor het bodemleven dodelijk is weet de praktijk al lang. In 2003 gaf minister Veerman daarom opdracht voor een bodem onderzoek naar de gevolgen voor bodem en bodemleven. Het onderzoek zou door de WUR worden uitgevoerd.
  Het onderzoek is nooit uitgevoerd. Een opgeroepen ambtenaar bij een rechtszaak
  tegen overtreder van bovengronds mest aanwenden verklaarde dat men het onderzoek niet relevant vond .Ik ben van mening dat er in den Haag lieden actief zijn met een bedenkelijke reputatie bij het mest en ammoniak beleid.

  • Jos schreef:

   Lees het boek Econostra maar eens dan wordt de politieke sluipmoordenaar
   wel duidelijk. Verwevenheid politiek-GroenLinks-WUR

 3. Jan schreef:

  Ter aanvulling op de reactie van Jos, is het wel aardig de volgende link te bekijken:

  https://resource.wur.nl/nl/show/Eenzijdig-beeld-van-Eco-Nostra-in-Wageningen.htm