Bedrijfsnieuws

Keurentjes en Jansen in Topteam Agri & Food

Het topteam van de topsector Agri & Food is vanaf begin 2018 versterkt met twee nieuwe leden: Frans Keurentjes, melkveehouder en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FrieslandCampina en Bert Jansen, CEO van zetmeelcoöperatie Avebe. Frans Keurentjes volgt voormalig voorzitter van FrieslandCampina Piet Boer op. Bert Jansen vervangt Robert Smith, voormalig CEO van Cosun.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter topteam: “We zijn heel blij met de komst van Keurentjes en Jansen in het topteam. Beide heren zijn afkomstig van belangrijke bedrijven en coöperaties binnen onze sector. De samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is van oudsher al hecht. Mede hierdoor heeft de sector wereldwijd een toonaangevende positie in kunnen nemen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, de welvaart en de werkgelegenheid. Het is dan ook voor ons allemaal van belang om deze samenwerking voort te zetten en te versterken“.

Het topteam Agri & Food bestaat, naast Aalt Dijkhuizen als voorzitter, uit de volgende vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid: – Joris Baecke, akkerbouwer en bestuurder van LTO Nederland – Raoul Bino, algemeen directeur Wageningen Food & Biobased Research – Marit van Egmond, directielid Albert Heijn, tevens lid van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) – Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank – Bert Jansen, CEO Avebe, tevens bestuurslid FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) – Frans Keurentjes, melkveehouder en voorzitter Raad van Commissarissen Royal FrieslandCampina – Jan van Rijsingen, ondernemer, vertegenwoordiger MKB Food – Marjolijn Sonnema, DG Agro en Natuur, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het topsectorenbeleid heeft als doel de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt en die toonaangevend zijn voor welvaart en welzijn verder te versterken.

De Nederlandse agrifoodsector genereert jaarlijks bijna € 50 miljard aan toegevoegde waarde en meer dan € 100 miljard aan export. Het is de grootste maaksector van ons land, levert een bijdrage van 10% aan ons nationaal inkomen en zorgt voor 10% van de werkgelegenheid.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?