Column

Antibiotica speerpunt bij NVWA

Rick_JanssenIn het laatste halfjaar is duidelijk te merken dat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) van de controle op het voorschrijven, het op voorraad hebben én het gebruik van antibiotica een speerpunt heeft gemaakt. Het voorschrijven, op voorraad hebben en het gebruik van antibiotica is gebonden aan een groot aantal regels. En deze regels zijn de laatste jaren voor veehouder en
dierenarts fors gewijzigd. Tien jaar geleden was het vrij gebruikelijk dat een veehouder een hoeveelheid antibiotica zelf op voorraad had en zelf kon beslissen wanneer en hoe hij een antibioticakuur voor een koppel dieren of een individuele behandeling in kon zetten. Nu wordt door de NVWA streng gecontroleerd op de aanwezigheid van antibiotica, en het gebrek aan kennis van de nu geldende regels lijdt regelmatig tot boetes.
Antibiotica moeten nu duidelijk zijn voorgeschreven door de bedrijfseigen dierenarts in het bedrijfsverslag van het bedrijfsbezoek. Antibiotica voor koppelmedicaties, zeg maar alle antibiotica die via water, voer of topdressing worden toegediend, moeten specifiek bij het bedrijfsbezoek door de dierenarts worden voorgeschreven en mogen na dit bezoek maximaal veertien dagen op het bedrijf aanwezig zijn. Dit geldt ook voor tweedekeus­antibiotica voor individuele behandeling.
Op een veehouderijbedrijf mogen enkel eerstekeusmiddelen voor individuele behandeling aanwezig zijn die ook vermeld staan in het bedrijfsspecifieke bedrijfsbehandelplan. Resten antibiotica (na afloop van een koppelmedicatie of behandeling met tweedekeusmiddelen) moeten na de voor­geschreven kuur verwijderd worden van het bedrijf en als chemisch afval worden afgevoerd!
De NVWA geeft direct forse boetes (vanaf 2.500 euro) indien antibiotica niet op de juiste wijze zijn voorgeschreven of niet volgens de voorschriften worden toegepast. Ook worden er direct boetes gegeven indien er antibiotica (resten) op voorraad zijn die niet zijn voorgeschreven of nog over zijn van een koppelmedicatie.
Veehouders moeten zich goed laten voorlichten door hun bedrijfsdierenarts, zodat boetes worden voorkomen!

Door: Rick Janssen, varkensarts De Varkenspraktijk Someren-Oss

Meer over:
Column
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?