Column

Overschrijding ammoniakplafond voorbarig

In de Europese statistieken is Nederland boven het ammoniakplafond uitgestegen, zo blijkt uit deze maand gepubliceerde cijfers. Dat is op zich geen verrassing, want op basis van ‘verbeterde berekeningen’ concludeerde het RIVM dit voorjaar dat zij de emissies met 15 kton, met terugwerkende kracht, ging ophogen. En dàt vond ik wel verrassend, aangezien de drie studies van staatssecretaris Dijksma naar de juistheid van de emissieberekeningen nog niet zijn afgerond.

…. heeft u deel twee van het ‘snel-onderzoek’ (quick scan) al voorbij zien komen? Waarin wetenschappelijk wordt uitgezocht waarom de berekende ammoniakemissies van het RIVM zo afwijken van de veldmetingen? In maart zou dat er al zijn, beloofde Dijksma de Tweede Kamer. Er is enige vertraging maar de uitkomsten worden binnenkort alsnog verwacht.

….heeft u de uitkomsten al gezien van de stalregistraties? Om de berekende ammoniakemissies beter te kunnen inschatten, moesten veehouders in de Gecombineerde Opgave opgeven in welke stallen welke dieren werden gehouden. Dat stelde staatssecretaris Dijksma verplicht. De uitkomsten van deze extra registraties worden nog verwacht.

….en heeft u al gelezen wat het oordeel is van de internationale toetsingscommissie? Deze commissie heeft zich vorige maand in opdracht van staatssecretaris Dijksma onder meer verdiept in de berekende ammoniakemissies van het RIVM, of die wel kloppen. De uitkomsten van deze toetsing worden binnenkort verwacht.

Het RIVM wachtte de uitkomsten van deze onderzoeken niet af, maar ging liever zelf aan het ‘herberekenen’ en kwam met nieuwe emissiecijfers: de uitstoot werd met terugwerkende kracht met 15 kiloton opgehoogd.

En zo lukte het om in de Europese statistieken met terugwerkende kracht boven het ammoniakplafond uit te komen.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?