Algemeen

Veehouder stemt rechts, ambtenaar vaker links

Nog geen handjevol veehouders stemt op een partij die tot de linker politieke vleugel behoort. Dit in tegenstelling tot de ambtenaren en onderzoekers op de landbouwdossiers. Hier stemt de helft op een linkse partij. Dat blijkt uit een online onderzoek van V-focus dat deze zomer werd gehouden (777 deelnemers).

Bij agrarische ondernemers in de veehouderij zijn het CDA en de VVD de meest populaire politieke partijen. Bij ambtenaren en onderzoekers op de agrarische dossiers gaat de voorkeur uit naar CDA en D66. Adviseurs zien net als ‘hun’ veehouders het meeste in het CDA en de VVD. Tot de rechtse partijen worden gerekend: SGP, VVD, PVV, CDA en CU. De linkse partijen zijn: Groen Links, SP, PvdA, D66 en PvdD.

Veehouder ‘rechts’

De voorkeur van agrarische ondernemers in de veehouderij gaat uit naar partijen aan de rechter politieke vleugel. Maar liefst 98% van de veehouders heeft een voorkeur voor CDA (64%), VVD (22%), SGP en CU.

Ambtenaren vaker ‘links’

Ambtenaren en onderzoekers op agrarische beleidsdossiers hebben veel vaker dan veehouders een voorkeur voor partijen die tot de linker politieke vleugel behoren. D66 (24%) is het meest populair, gevolgd door Groen Links (9%) en SP (9%). De helft van de ambtenaren en onderzoekers op de landbouwonderwerpen zegt links te stemmen. De andere helft verkiest rechts. Bij de laatste groep is ook het CDA het meest populair (31%), gevolgd door de VVD (12%).

Adviseur in lijn veehouder

Erfbetreders en bedrijfsadviseurs hebben net als veehouders een grote voorkeur voor het CDA (42%) en de VVD (30%). In totaal 83 procent verkiest een partij die tot de rechtervleugel wordt gerekend. Dit percentage ligt iets lager dan bij de primaire ondernemers. De voorkeur van de 17 procent die zegt links te stemmen, gaat in hoofdzaak uit naar D66.

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?