Mens en mening

Cijfers over antibioticareductie verwarrend

Heeft de veehouderij haar reductiedoelen voor antibiotica nu wel of niet gehaald? Er zijn verschillende officiële cijfers in omloop, gebaseerd op verschillende berekeningswijzen. Dat maakt het trekken van conclusies onmogelijk.
Eind 2012 ging de vlag uit: de veehouderij had haar reductiedoelen voor antibiotica veel eerder gehaald dan verwacht. In 2012 werd het doel voor 2013 al bereikt (50 procent reductie ten opzichte van 2009). Dit had het Landbouw Economisch Instituut, onderdeel van Wageningen UR, berekend. Ook de farmaceutenvereniging FIDIN stuurde al complimenten richting de veesector, zij becijferde een reductie van inmiddels 51 procent. De domper komt nu van de Product­schappen Vee, Vlees en Eieren. De eerste cijfers zijn helemaal niet zo rooskleurig: de reductie in de pluimveehouderij is geen 50 procent zoals het LEI berekende, maar ‘slechts’ 36 procent.
De verschillen blijken voort te komen uit de berekeningswijzen. Later dit jaar hoopt de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa), de onafhankelijke organisatie die de richtlijnen vaststelt voor het antibio­ticumgebruik op veebedrijven, haar gebruiks­cijfers over 2012 te publiceren. De verwachting is dat deze cijfers zullen afwijken van zowel de LEI-cijfers als de productschapscijfers.
Lees het artikel ‘Antibioticareducties minder fraai dan gedacht – LEI, PVE en SDa niet op één lijn’ in V-focus (verschijnt 22 maart). Of vraag eenmalig een gratis proefnummer aan.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?