NIEUWS


Lagere nitraatuitspoeling bij rundveedrijfmest

26 jan 2023 | Premium

De nitraatuitspoeling uit drijfmest op uitspoelingsgevoelige zandgrond is lager dan die uit kunstmest in de vorm van kalkammonsalpeter (KAS). Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen Livestock Research en onderzoekscentrum B-ware. De uitkomsten zijn relevant omdat melkveehouders de komende drie jaar het gebruik van dierlijke mest op grasland moeten afbouwen door het opheffen van de derogatie, maar daarvoor in de plaats wel kunstmest mogen toedienen.


Theo Spierings benoemd tot CEO ForFarmers

18 jan 2023

De aandeelhouders van ForFarmers hebben vandaag besloten de heer Theo Spierings per 17 januari 2023 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur.


Van Dellen: ammoniak gedraagt zich als stikstofoxiden

11 jan 2023

Stikstofrekenmodel Aerius gaat ervan uit dat ammoniak uit de stal voor het grootste deel rond de stal, binnen 250 meter, neerslaat. Mesdag-zuivelfonds-secretaris en Flynth-marktdirecteur agro Lubbert van Dellen lichte een tipje van de sluier op over een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waaruit blijkt dat een groot deel van ammoniak uit de stal ook […]


VS: jaarrond begraasde prairie soortenrijker en droogtetoleranter

10 jan 2023

In de inheemse tallgrass-prairies in een klein deel van het zuiden van Canada en in de Great Plains van de VS hoorde de bizon thuis. Verdwijnen van deze herkauwer heeft het aantal plantensoort in de resterende inheemse gebieden gehalveerd en de veerkracht bij droogte doen afnemen. Zo blijkt uit een studie van Kansas State University. […]


CRV werkt samen met BullWise in Ierland

10 jan 2023

CRV is vanaf 1 januari een strategische samenwerking gestart met de Ierse fokkerijorganisatie BullWise. Dit nieuwe bedrijf wordt voor CRV de hoofddistributeur van stierensperma in Ierland en Noord-Ierland.


Carbon Coöp wil verdienmodel door vastleggen CO2

2 jan 2023

Een groep van drie Friese melkveehouders en 3 Friese akkerbouwers hebben Carbon Coöp opgericht. Het doel van deze coöperatie is het ontwikkelen en uitrollen van een verdienmodel gebaseerd op vastlegging van CO2 én reductie van CO2 in de productiewijze. 


Grasklaver: Onderzoeks-ervaringen op een rij

22 dec 2022 | Premium

Nu de kosten voor kunstmest extreem zijn gestegen, komt de natuurlijke stikstofbinding door klaver in symbiose met de rhizobiumbacterie nog sterker in beeld. Het Louis Bolk Instituut doet sinds de jaren ­tachtig onderzoek naar grasklaver en de ervaringen hiervan worden in dit artikel samengevat.


‘Waarschuwing van Klaver niet vergeten’

9 dec 2022 | Premium

Ik vind Johan Remkes sympathiek, iemand waarvan ik zonder meer denk dat hij de lasten van een moeilijke taak, die onder een publiek vergrootglas ligt, kan dragen. Hij doet wat hij moet doen: goed besturen, los van wat iedereen daarvan vindt, de klus klaren. Dat benijd ik. Het lijkt wel of hij al jaren wist hoe hij dit stikstofdossier nog een beetje tot een goed eind ging brengen.