Auteur Archief: Geesje Rotgers

Voerindustrie koestert blackbox voersamenstellingen

Boeren kunnen voeders van verschillende fabrikanten slecht met elkaar vergelijken. Dit omdat iedere fabrikant zijn eigen voederwaardering hanteert. Ook worden voor exact dezelfde voeders geregeld verschillende voederwaarderingen gehanteerd. Zo heeft hetzelfde voeder bij mengvoerbedrijf A EW van 1.10 en bij mengvoerbedrijf B een EW van 1.14. Lees verder

Bedrijfseigen P-gebruiksnorm vraagt om goed management

Het werken met bedrijfsspecifieke P-gebruiksnormen heeft alleen maar voordelen bij een uitstekend management door de veehouder. Dat blijkt uit het project Koeien&Kansen waarin 16 melkveehouders al werken met de normen van de toekomst. Lees verder

MPA-affaire 2002: wat niet openbaar mocht worden

De MPA-crisis uit 2002 is nog niet afgesloten. Het anticonceptiemiddel MPA kwam in het veevoer terecht en veroorzaakte veel schade in vooral de varkenshouderij en de voersector. Laatstgenoemde moest voor tientallen miljoenen euro’s aan voer terug halen en vernietigen. Lees verder

Dossiers ‘Diergezondheid’ en ‘Onderzoek’ in zwaar weer

Voor twee belangrijke taken van de dierlijke productschappen is nog geen nieuwe eigenaar gevonden: het betreffen ‘diergezondheid’ en ‘kennis en innovatie’. De productschappen werken aan een versnelde afbouw van taken. Momenteel wordt geprobeerd de taken die behouden moeten blijven voor de agrarische sectoren, elders onder te brengen. Op 31 december gaat het licht definitief uit.

Lees verder

V-focus zoekt de beste werkgever

Welke werkgevers zijn het meest geliefd onder het lezerspubliek van V-focus? En bij welk bedrijf in de dierlijke sector zou u graag willen werken, als u nu voor de keuze stond om een nieuwe werkgever te kiezen? En om welke redenen? Wij willen dat graag van u weten en hopen dan ook dat u wilt deelnemen aan een online onderzoek. Iedereen die in of voor de veehouderij werkt, of wil werken, kan meedoen aan het onderzoek. Lees verder

Crises bij de gratie van media en wetenschap

De hedendaagse voedselschandalen trekken veel aandacht, denk aan de huidige paardenvlees- en aflatoxine-affaire. Kranten en tijdschriften wijden er vele kolommen aan. Media blazen de schandalen veel te veel op, stelt Wageningen UR, en dat versterkt het vertrouwen van de consument in onze voedselproductie niet. Lees verder

Waarom is ons agrarische milieubeleid zo ondoorzichtig?

Dat het milieudossier – bestaande uit natuur, mest, ammoniak, waterkwaliteit – zoveel discussies en juridische getouwtrek oplevert, is een feit. Toch is het vreemd dat er zoveel onenigheid over is, want zover liggen de meningen van boer en maatschappij niet uit elkaar. Lees verder

Zorg over Stoppersregeling varkenshouderij

De aangescherpte regelgeving voor emissiearme huisvesting van varkens bezorgt veel ondernemers en bedrijfsadviseurs hoofdbrekens. Voor varkenshouders die meedoen aan de Stoppersregeling geldt op papier een lichter regime, maar in de praktijk valt dat geregeld zwaarder uit. Lees verder

Mag een ambtenaar twee petten op?

Enkele adviseurs hebben er tegenwoordig toch wat moeite mee om de vergunningaanvragen voor hun varkenshouders in te dienen bij de gemeente Venlo. Dat komt doordat een belangrijke ambtenaar voor de agrarische zaken een nevenfunctie heeft, waarin hij een heel andere pet opzet. Lees verder

Ammoniak-rekenmodel Aagro-Stacks ook onbetrouwbaar

Er loopt momenteel een discussie over de betrouwbaarheid van de metingen van ammoniakemissie bij bovengrondse toediening van mest. Uit wetenschappelijk onderzoek, onder leiding van universitair hoofddocent Egbert Lantinga, blijkt een beperktere ammoniakemissie en –verspreiding dan huidige rekenmodellen veronderstellen. Dit zou betekenen dat de wetenschappelijke basis voor de huidige mestwetgeving en de PAS-richtlijnen op onjuiste aannames is gebaseerd. Lees verder