Algemeen

‘Grondprijs lager bij extensivering’

Minder intensief grondgebruik kan ertoe leiden dat de waarde van grond daalt (of minder stijgt) doordat er minder mee kan worden verdiend. Dat schrijven vier medewerkers van het Ministerie van Financiën in ESB, het platform voor ­economen in Nederland.

Landbouwgrondprijzen in Nederland en België liggen hoger dan in veel andere Europese landen. En in beide landen is de intensiteit van het grondgebruik door veehouders ook groter, zoals afgemeten aan het aantal gve per hectare. “Er lijkt sprake te zijn van een positieve correlatie tussen intensief grondgebruik door de landbouw en hogere landbouwgrondprijzen”, schrijven de medewerkers van Financiën. Minder intensief grondgebruik kan er volgens hen toe leiden dat de waarde van grond daalt (of minder stijgt) doordat er minder mee kan worden verdiend. Het voordeel van lagere grondprijzen is volgens de auteurs dat de (financierings)kosten van extensieve landbouw, waar het kabinet naartoe lijkt te willen, zullen dalen. “De grondprijs is dan – op de lange termijn – niet per se een obstakel voor een extensiever verdien­model.” Zo’n model zal echter niet zonder pijn geschieden, want “veel huidige boeren hebben geïnvesteerd of zijn leningen aangegaan op basis van de oude productieverwachtingen. Dalende grondprijzen nemen een hap uit hun vermogenspositie, terwijl er minder opbrengsten zijn voor het afbetalen van de leningen.”

Bron: esb.nu

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?