Onderzoek en Beleid

Stikstofcijfers Mesdagfonds kloppen niet

Het Mesdagfonds brengt vandaag op haar eigen website naar buiten dat door een bug in het rekenprogramma van het RIVM hun percentage stikstofdepositie vanuit landbouw niet klopt. De andere conclusies die het Mesdagfonds presenteerde tijdens de persconferentie, op 20 februari, staan volgens het Mesdagfonds niet ter discussie.

Mesdagfonds heeft met het rekenmodel OPS en de emissie-datasets van het RIVM nagerekend hoeveel stikstof er neerslaat op Natura2000 gebieden. Deze brondata had het RIVM op 7 januari 2020 openbaar gemaakt zodat iedereen hiermee kon rekenen. Commissie Remkes maakte in 2019 openbaar dat 46 procent van de stikstofdepositie uit de landbouw afkomstig was. Na de berekeningen van het Mesdagfonds, komen zij nu uit op een stikstofdepositie van 25 procent. Het verschil zat hem in de uitgangspunten. Commissie Remkes keek naar de stikstofdepositie op heel Nederland, terwijl Mesdagfonds keek naar de stikstofdepositie op Natura2000 gebieden. De uitkomst van het Mesdagfonds werd vrij snel ter discussie gesteld door het RIVM. De uitkomst zou namelijk te laag zijn. Al gauw kwam naar voren dat er een bug zat in het rekenmodel waardoor de berekening niet goed ging. Het rekenmodel van het RIVM kan namelijk niet omgaan met invoerbestanden waar meerdere stoffen in verwerkt zijn. In dit geval gaat het om de twéé stoffen stikstofoxiden en ammoniak. Volgens het RIVM kan Mesdagfonds hun berekeningen wel uitvoeren als ze de invoerdatasets ‘opsplitsen’.

Mesdagfonds geeft aan dat ze dit niet hadden kunnen voorzien. Het systeem gaf namelijk geen foutmelding en ook in de gebruikershandleiding van het RIVM stond dit probleem niet vermeld. Het Mesdagfonds laat nu de berekeningen van de stikstofdepositie opnieuw uitvoeren. Om deze berekeningen sneller te laten gaan wil Mesdagfonds extra computercapaciteit inhuren.

Over de auteur: Sandra Wilgenhof
Sandra Wilgenhof (1998) studeert Dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Via stages op de middelbare school in aanraking gekomen met veehouderij en...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?