Column

‘Hopelijk houden LTO en waterschappen paar euri over voor metingen’

Boerenorganisatie LTO en de waterschappen hebben een grote taak gekregen. Het water in landbouwgebieden moet met spoed worden opgeschoond. Uiteraard hoeft dat niet voor niets, voor deze taak is 325 miljoen euro beschikbaar vanuit met name Europese plattelandsontwikkelingsfondsen.
Het Deltaplan Agrarische Waterbeheer – van LTO en de waterschappen – is voortvarend van start gegaan. Aan projecten en projectorganisaties voor het oplossen van de problemen die de landbouw veroorzaakt gelukkig geen gebrek.
Op het platteland gelden simpele wetten: de milieuproblemen zijn er ‘groot’ en ze worden veroorzaakt door ‘de landbouw’. Geld dat geïnvesteerd wordt in het milieu op het platteland is dan ook bij voorbaat goed besteed. Daar is weinig twijfel over. Hoe groot de problemen precies zijn en in welke mate ze door de landbouw worden veroorzaakt, is minder relevant. Daar wordt dan ook weinig onderzoek naar gedaan.
Desondanks hoop ik dat er van die 325 miljoen een paar euri overblijven, om enkele wetenschappelijk verantwoorde metingen van te betalen. Ik zou zo graag weten wat de werkelijke bijdrage is van bijvoorbeeld erfafspoeling aan de waterkwaliteit. En of die hoge fosfaatconcentraties die worden gemeten in West-Nederland, werkelijk door de landbouw worden veroorzaakt, zoals waterschappen aannemen. Of ben ik de enige die het interessant vindt harde cijfers te zien?
Meer over dit onderwerp:
Emissiecijfers erfafspoeling en riooloverstorten slecht onderbouwd
In West-Nederland vier maal zoveel fosfaat in regionale wateren
 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?