Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

Natuurorganisaties camoufleren de cijfers. Daardoor lijkt het alsof de weidevogelverliezen door predatie meevallen, en de landbouw de hoofdoorzaak is van de dalende trend in vogelaantallen. Zo lang niet de eerlijke cijfers op tafel komen, is de kans groot dat niet de juiste maatregelen worden genomen om het tij te keren voor de grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster.

Kiviet

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde begin augustus het bericht ‘Weidevogels in duikvlucht’. Daarin schreef het CBS de dalende trend in vogelaantallen in hoofdzaak toe aan de intensivering en schaalvergroting in de landbouw, en aan roofdieren.  Het CBS baseerde zich op statistieken van SOVON Vogelonderzoek. Maar ook dit vogelinstituut wist, net als het CBS, niet de cijfermatige onderbouwing te geven voor de door hen gepresenteerde cijfers en informatie. SOVON had de statistieken weer aangeleverd gekregen door natuurorganisaties.

Abonnees vinden het artikel ‘Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open – Natuurorganisaties camoufleren predatiecijfers’ in de oktobereditie van V-focus.

Delen via:
Meer over: Algemeen | Mens en mening | Onderzoek en beleid

7 Reacties op Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

 1. M.Nieuweboer schreef:

  Sinds begin van de jaren negentig is het aantal weidevogels sterk gedaald, één van de grootste oorzaken is sinds 1993 het injecteren van mest in de bodem om de vermeende schade van NH3 terug te dringen. Injecteurs vernielen de nesten maar erger is het doden van het bodemleven ,zoals wormen en andere bodem dieren. Als een weidevogel wil broeden kijkt ze eerst of er voldoende voedsel is voor haar pullen ,is dat er niet dan vertrekt ze en als ze blijft komen de kuikens om door voedsel gebrek.Dat er geen bodemleven meer is blijkt uit het feit dat de mollen alleen nog wroeten in de walkanten en onder de hekken omdat daar niet wordt bemest en nog bodemleven aanwezig is.Mestinjectie !! het middel is erger dan de kwaal!!!

 2. Marinus schreef:

  Kraaien en roeken , buizerds in overvloed. Maar er is wel een lichtpuntje we hebben een andere (weide)vogel voor terug gekregen nl de gans.
  Sinds jaar en dag roepen de vogelbeschermers dat de landbouw schuld is aan alles.Makkelijk scoren noem ik dat.

 3. A van den Berg schreef:

  Met alleen naar elkaar wijzen komen we geen stap verder en zijn de weidevogels de dupe. Het is een combinatie van vele factoren die ook nog per regio verschillen. Daar waar grootschalig vroeg gemaaid wordt de biotoop wel steeds verder vernield.
  Maar daar waar niet aan vossen en kraaien bestrijding gedaan wordt,terwijl deze er zijn, en wel goed mozaïekbeheer blijft er ook niets over.
  Peilen verhogen, maar vossen niet beheersen en boeren grootschalig laten maaien en bemesten is ook gedoemd te mislukken.

  Het geld voor weide vogelbeheer daar inzetten waar resultaat verwacht kan worden, boeren die dit gewoonweg niet willen ook niet belonen. Wel bij de grootschalige bedrijven kijken wat je met kleine hoekjes nog kan doen. Boeren die echt willen het stempel Natuurboeren gaan geven, met passende beloning en resultaat monitoring.
  Alleen vertrouwen op de Natuurorganisaties gaat ook niet werken, wel noodzakelijk om samenwerken in vogelrijke gebieden voor resultaat.
  Weidevogels zijn een creatie van de veehouderij, laten boeren dan ook de trekkers rol op zich nemen.

 4. L. Steunebrink schreef:

  Jammer dat in dit verhaal de ooievaar niet genoemd word. Sinds in onze buurt de ooievaars in aantal toenamen zijn de weidevogels en ook de hazen snel in aantal achteruit gegaan omdat de ooievaars alle eieren en jonge hazen opeten. Vroeger had ik op 1 perceel van 6,5 ha meestal wel 4 tureluurs, 8 kieviten, 2 scholeksters en een paar grutto’s zitten te broeden maar sinds de opkomst van de ooievaar helemaal niks meer.

 5. Ben Wichers Schreur schreef:

  het injecteren, het maaien met 10m brede cyclomaaiers met 50 km p uur , het maaien in april,
  het weghalen van rasters omdat de koeien op stal blijven en dus alle ruwe randen ook nog verdwijnen, en het spuiten tegen zgn onkruid , daar is geen enkele dier of vogelsoort tegen bestand.
  Maak een nieuwe wet ,met de verplichting om bij verkoop van een perceel ,dat de volgende eigenaar 5 % van het perceel moet inplanten of inzaaien , zo komt er op termijn toch een stukje ruigte terug waar veel vogels ,insecten ,vlinders en andere dieren veel baat bij hebben.

 6. Mark Kuiper schreef:

  Hoe vul je een column? Hoogst origineel ideetje: lezers raken vast opgewonden als je roept dat de elite een complot heeft gesmeed om geld achterover te drukken. Ik ben dol op stukjesschrijvers die complotten ontmaskeren. Jammer dat die complotten meestal louter in het hoofd van de stukjesschrijver (m/v) bestaan.
  Nu ‘camoufleren’ natuurorganisaties predatiecijfers. Hoe doen ze dat? Landschapsbeheer Nederland vraagt vrijwilligers te administreren wat de lotgevallen zijn van de nesten die worden beschermd. En dan blijkt dat x% van de nesten wordt gepredeerd. Haha, nu doorziet de scherpe geest van de kritische stukjes schrijver het complot al! Want… er worden ook kuikens opgegeten! Dat wordt natuurlijk opzettelijk verzwegen, zo zijn ze wel daar bij de vijand! Vergelijk maar: een rapport over hoeveel taartjes er worden gegeten, dat camoufleert natuurlijk opzettelijk en achterbaks dat er ook koekjes worden gegeten! Misschien iets om Kamervragen te stellen? Hoeveel stemmen levert het op als…?
  De toon in gezet. Hup, hup nog wat grafiekjes erbij en het stukkie is klaar. Denkt de schrijfster oprecht dat het natuurorganisaties niet praten met de overheid over het feit dat de kuikens sneuvelen? Is het haar nooit ter ore gekomen dat het snl-beheer gericht is op het oplossen van de geringe kuikenoverleving? Dat is moeilijk voorstelbaar, wie even in de literatuur duikt, weet dat het al meer dan tien jaar gaat over de overleving van kuikens, en dus over het probleem van predatie. Als een boer het gras maait, worden de kuikens tegenwoordig haast per definitie opgeslokt door reigers, ooievaars, kraaien en wat niet al. Het SNL beheer is daarom gericht op het creëren van gras waarin de kuikens veilig kunnen opgroeien.
  In Amstelland hebben we met geld van de SNL weidevogelbeheer gerealiseerd waar het een paar honderd grutto’s lukt om ieder jaar voldoende kuikens vliegvlug te krijgen. Er zijn veel roofvogels, maar dankzij het goede kuikenland en de hoge dichtheid lukt het de vogels kuikens groot te krijgen. En vaardige jagers zorgen ervoor dat de vos weinig kans krijgt, dat is een basisvoorwaarde.
  De spiegel! Wat zou een complotdenker denken bij het lezen van dit stukje? Dat de kuikenoverleving en kuikenpredatie sinds jaar en dag het centrale thema is in de weidevogelbescherming wordt… gecamoufleerd? Wat voor belang zit daar achter? Kan het CBS niet even Kamervragen laten stellen over laster…?
  Echte complotten ontmaskeren is prachtig. Redeneren op basis van onkunde en dan jezelf opwerpen als de heldhaftig ontmaskeraar van een complot dat er niet is, dat is … sneu?

 7. Dave Dirks schreef:

  De overheid heeft het roer omgegooid. Vanaf 2016 ligt de verantwoordelijk voor het weidevogelbeheer bij de agrarische collectieven. Met minder financiële middelen en met een goed mozaïekbeheer wordt getracht de weidevogelstand te verbeteren. Op veel plaatsen lukt dit ook, vandaar ook de logische reactie van Staatssecretaris Dijksma op de vraag van Lodders. Dijksma weet dat het juiste weidevogelbeheer goede resultaten kan opleveren. De boeren die deelnemen aan het agrarisch natuurbeheer hebben het beste voor met de natuur op hun eigen boerenbedrijf. Daarnaast wordt door het agrarisch collectief goed in de gaten gehouden of het beheer juist wordt uitgevoerd. De agrarische collectieven zijn gecertificeerd, waardoor het collectief voldoet aan het programma van eisen van de EU. Op deze manier gaan we verantwoord om met de financiële middelen en wanneer onverhoopt blijkt dat op een bepaalde plek het beheer niet goed uitpakt, dan worden de financiële middelen ingezet op een plek waar wel resultaten worden behaald. M.a.w. we gaan voor kwaliteit en we zien de positieve resultaten in het veld.