Bedrijfsnieuws

Martin Kropff krijgt topbaan in Mexico

Martin_Kropff_vierkantRector magnificus van Wageningen University, Martin Kropff, is per 1 juni benoemd tot directeur-generaal van het internationale onderzoekscentrum CIMMYT in Mexico. Per die datum treedt Kropff terug als lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van de universiteit.

Het CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), gevestigd in Texcoco, Mexico, is het internationale topinstituut voor onderzoek, ontwikkeling en training ten behoeve van de verbetering van landbouwsystemen voor mais en tarwe, de twee belangrijkste landbouwgewassen ter wereld. CIMMYT is de grootste van de vijftien onderzoekscentra die deel uit maken van het internationale onderzoekconsortium voor landbouwkundig onderzoek CGIAR. CGIAR wijdt zich met haar onderzoeksprojecten aan het terugdringen van armoede en honger, het verbeteren van de gezondheid en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Kropff is sinds 2005 lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van Wageningen University verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en studentenzaken. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van Wageningen UR waarin studentenaantal groeide van 4.000 naar 10.000 studenten.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?