Algemeen

Derogatie: “Het moet gewoon lukken”

INHOUD_Esther de LangeDe onderhandelingen tussen Nederland en Brussel over het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn zijn momenteel in volle gang. Het is voor Nederland van fundamenteel belang dat de norm van 250 kg N/ha ook na 31 december 2013 gehanteerd mag worden. “Het moet gewoon lukken”, zegt Europarlementariër Esther de Lange (CDA) hoopvol.
De nitraatrichtlijn heeft veel haken en ogen. De Europese Commissie heeft de handen vol aan de onderhandelingen over de derogatie. Nederland zet in op de prolongatie van 250 kg N/ha. Maar met de geschiedenis van het Nederlandse mestbeleid in het achterhoofd kunnen de gesprekken wel eens lang gaan duren. “Als Nederland over het mestbeleid komt praten in Brussel, wordt er door de Commissie meteen gedacht aan het minder gunstige imago van ons. Daar zit een luchtje aan”, weet De Lange. “Bijkomend voordeel is wel dat landen als België en Denemarken voor hetzelfde strijden.”

‘Nitraatrichtlijn van tafel’

Het feit dat meer landen met dezelfde wens aankloppen in Brussel, zegt volgens De Lange veel. “Je mag je afvragen of het huidige beleid goed is. Een aanzienlijk deel van de Europese lidstaten worstelt met de mestnormen.” Dat is voor de Europarlementariër reden genoeg om na te denken over een geschiktere oplossing. “Mijn wens is dat de hele nitraatrichtlijn van tafel wordt geschoven. We hebben de kaderrichtlijn water. Wat mij betreft wordt de nitraatrichtlijn daar in op genomen. Maar daarvoor zijn weer onderhandelingen nodig en daar gaat veel tijd in zitten.” Op dit moment ligt de prioriteit bij de derogatie. “Want het zou niet te overzien zijn als Nederland terug moet naar 170 kg N/ha.”
Staatssecretaris Sharon Dijksma laat in haar brief van 8 mei 2013 aan de Tweede Kamer weten dat het streven is om tijdig tot een nieuwe derogatie te komen. Wanneer het zo ver is, durft niemand te zeggen. De Lange: “De Europese Commissie gaat te veel in op details. De macht die ze hebben gebruiken ze, maar ik denk in te grote mate.” Het spreekwoord schoenmaker blijf bij je leest gebruikt de Europarlementariër om aan te geven dat ze het niet eens is met de handelswijze van de Commissie. “Ze willen alles tot in de puntjes regelen. Het lijkt mij dat ze er goed aan doen alleen het doel te sturen en de manier waarop dat doel bereikt wordt uit handen te geven aan de lidstaten zelf.”
De hoop en ambitie van De Lange, en met haar heel Nederland, is dat de Europese Commissie instemt met de nieuwe nitraatrichtlijn, zodat er geen onoverkoombare problemen ontstaan. De strijd in Brussel duurt nog even voort en het is nog maar de vraag of de deadline van 1 januari 2014 gehaald wordt.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?