Boer betaalt 20 keer zoveel voor verbeteren luchtkwaliteit als autoverkeer

Rundveehouders investeren tegenwoordig zo’n 200 euro per koeplaats in emissiearme huisvesting (opgave V-focuslezers). Met deze investering wordt de ammoniakemissie van één koe teruggebracht van 9,5 naar 8,0 kilo. Voor het uit de lucht halen van 1 kilogram ammoniak wordt dus zo’n 130 euro betaald.

Interessant is de vergelijking met het autoverkeer. Wat wordt hier betaald voor luchtvervuiling? Wij nemen de gegevens van de kilometerheffing*). De hoogte van het basistarief is immers afhankelijk gesteld van de CO2-uitstoot. Voor 2012 werd uitgegaan van 3 cent per kilometer en een doorsnee auto die 150 gram CO2 per km uitstoot. Voor één kilo CO2 betaalt de autobezitter dus 20 cent.

Nu kun je 1 kilo ammoniak niet zomaar vergelijken met 1 kilo CO2. Ammoniak is eigenlijk geen broeikasgas. Het is echter wel een bron van indirecte broeikasgasemissie (lachgas).  Lachgas is een zeer ‘zwaar’ broeikasgas. Uitgedrukt in CO2-equivalenten is ammoniak ongeveer 30 keer zo schadelijk als CO2. Uit onderzoek blijkt dat het wegwerken van 1 kg ammoniak 30 keer meer kost dan het onschadelijk maken van 1 kg CO2.

Wanneer we 1 kilo ammoniak omrekenen naar CO2-equivalenten, dan betaalt de rundveehouder voor 1 kilo CO2 (130 : 30) afgerond 4,50 euro.

Rundveehouders betalen dus ruim twintig keer zo veel voor het verbeteren van de luchtkwaliteit als het autoverkeer (had zullen betalen als de kilometerheffing was ingevoerd).

 *) niet doorgegaan wegens grote protesten.

 

Delen via:
Meer over: Column

1 Reactie op Boer betaalt 20 keer zoveel voor verbeteren luchtkwaliteit als autoverkeer

  1. Marinus schreef:

    We hebben als agrarische sector dringend behoefte aan deskundigen die over de muren van de sector kunnen kijken hoe de luchtvervuiling aangepakt wordt. Wie dat betaalt. Dan kan er een vergelijking gemaakt worden wie wat betaald.
    Mogelijk dat we dan de politiek duidelijk kunnen maken dat we met al de extra eisen die de agrarische sector opgelegd worden, de kostprijs voor vlees nog meer stijgt. De opbrengstprijzen stijgen niet, hoe kan de primaire producent onder druk van de burgersamenleving zijn produktie methode aanpassen? Of……..
    moet de intensieve veehouderij, fruitteelt, bloementeelt enz toch Nederland uit??/