Column

Boer betaalt 20 keer zoveel voor verbeteren luchtkwaliteit als autoverkeer

Rundveehouders investeren tegenwoordig zo’n 200 euro per koeplaats in emissiearme huisvesting (opgave V-focuslezers). Met deze investering wordt de ammoniakemissie van één koe teruggebracht van 9,5 naar 8,0 kilo. Voor het uit de lucht halen van 1 kilogram ammoniak wordt dus zo’n 130 euro betaald.

Interessant is de vergelijking met het autoverkeer. Wat wordt hier betaald voor luchtvervuiling? Wij nemen de gegevens van de kilometerheffing*). De hoogte van het basistarief is immers afhankelijk gesteld van de CO2-uitstoot. Voor 2012 werd uitgegaan van 3 cent per kilometer en een doorsnee auto die 150 gram CO2 per km uitstoot. Voor één kilo CO2 betaalt de autobezitter dus 20 cent.

Nu kun je 1 kilo ammoniak niet zomaar vergelijken met 1 kilo CO2. Ammoniak is eigenlijk geen broeikasgas. Het is echter wel een bron van indirecte broeikasgasemissie (lachgas).  Lachgas is een zeer ‘zwaar’ broeikasgas. Uitgedrukt in CO2-equivalenten is ammoniak ongeveer 30 keer zo schadelijk als CO2. Uit onderzoek blijkt dat het wegwerken van 1 kg ammoniak 30 keer meer kost dan het onschadelijk maken van 1 kg CO2.

Wanneer we 1 kilo ammoniak omrekenen naar CO2-equivalenten, dan betaalt de rundveehouder voor 1 kilo CO2 (130 : 30) afgerond 4,50 euro.

Rundveehouders betalen dus ruim twintig keer zo veel voor het verbeteren van de luchtkwaliteit als het autoverkeer (had zullen betalen als de kilometerheffing was ingevoerd).

 *) niet doorgegaan wegens grote protesten.

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?