Nieuw rekenmodel voor KDW

Wageningen Environmental Research ontwikkelde een rekenmodel om het effect van stikstofneerslag op planten en vegetatietypen te bepalen. Het nieuwe rekenmodel toont aan hoe snel de achteruitgang van natuurkwaliteit gaat.

Er zijn al kritische depositiewaardes bekend voor elk habitattype dat gevoelig is voor stikstof. Als de stikstofneerslag boven deze waarde komt, gaat de natuurkwaliteit achteruit. De nieuwe rekenmodellen geven aan hoe snel dit gaat. ‘Dit verschilt enorm per habitattype en plantensoort’, geeft de Wageningse ecoloog Wieger Wamelink aan.

Een deel van de natuur verslechtert zelfs al voordat de kritische depositiewaarde. Dit is te verklaren doordat deze waarde een rekenkundig gemiddelde is en niet exact de reactie van een bepaalde plantensoort op stikstof weergeeft.

Wamelink vindt het te vroeg om het model te gebruiken voor beslissingen over het landbouwbeleid. Het rekenmodel is hiervoor nog niet goed genoeg, blijkt uit een controle met veldgegevens door onderzoekscentrum B-ware. De komende drie jaar vervolgt Wamelink het onderzoek. “We willen ook naar het effect van natuurbeheer kijken”, geeft hij aan. De effecten van temperatuur, neerslag en bodemtype zijn al meegenomen in het eerdere onderzoek.

Tekst: Klariena Flikweert – Bron: Wageningen World

Delen via:
Meer over: Onderzoek en beleid

Reacties zijn gesloten.