Column

Prof. Hordijk gaat eigen stikstofwerk toetsen voor minister Schouten

LNV-minister Carola Schouten doet een goede keuze door hoogleraar Leen Hordijk ‘bereid te vinden’ de RIVM-rekenmodellen voor stikstofdepositie te controleren. Dan weet zij tenminste zeker dat er misschien op een paar kleinigheidjes na, geen grote tekortkomingen worden gevonden. Hordijk kan eigenlijk geen kritiek leveren op het rekenmodel, hij is namelijk degene die ervoor heeft gezorgd dat het stikstofmodel breed werd geïntroduceerd binnen het Nederlandse natuurbeleid. Dat was al weer even geleden.

We moeten terug naar het jaar 1989. In het CV van Hordijk valt te lezen dat hij ‘Founder and Head’ was van het toenmalige ‘Environmental Assessment Office, RIVM’, van 1989 – 1991. In Nederland stond deze organisatie beter bekend als het Milieu- en NatuurPlanbureau (MNP), tegenwoordig het Planbureau voor de Leefomgeving.  Een paar jaar eerder had een collega van hem, RIVM-wetenschapper Van Jaarsveld, zijn eerste versie van het zogenaamde OPS-model opgeleverd. Dit model berekent de depositie van onder meer stikstof op de natuur. OPS is anno 2019 nog altijd de rekenkern van het stikstofmodel (tegenwoordig heet dat model Aerius).

De ‘Environmental Assessment Office’ van Hordijk en het OPS-model van Van Jaarsveld hadden elkaar al snel gevonden, zo blijkt uit diverse rapporten en artikelen uit die tijd. Een citaat: ‘Standaard rekent het Milieu- en NatuurPlanbureau met depositiebestanden gebaseerd op het OPS-model (Van Jaarsveld, 1989)’, staat er bijvoorbeeld in RIVM-rapport 550018001/2004.

Nee, Hordijk zal geen fouten aantreffen in het stikstofmodel van het RIVM. Dat zou namelijk betekenen dat het Milieu- en NatuurPlanbureau (nu Planbureau voor de Leefomgeving) er altijd naast heeft gezeten. Dat zal noch professor Hordijk, noch de minister, noch het kabinet laten gebeuren toch? Ik ga er vooralsnog vanuit dat zij de veehouderij en bouwend Nederland serieus zullen nemen.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?