Berichtenoverzicht

De Heus introduceert nieuwe leverondersteunende brok

Voerproducent De Heus heeft het nieuwe product Fitbrok geïntroduceerd, een brok met pensbestendige choline, gericht op het bevorderen van de levergezondheid. De brok kan gericht ingezet worden voor het afkalven en voortzettend tijdens de opstartfase.


De Heus introduceert nieuwe leverondersteunende brok

19 feb 2024

Voerproducent De Heus heeft het nieuwe product Fitbrok geïntroduceerd, een brok met pensbestendige choline, gericht op het bevorderen van de levergezondheid. De brok kan gericht ingezet worden voor het afkalven en voortzettend tijdens de opstartfase.

Fitbrok is ontwikkeld met het oog op het aanpakken van de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met een diepe negatieve energiebalans bij koeien. Door het mobiliseren van veel lichaamsvet in de opstartfase, ondervinden koeien een verhoogde belasting op de lever.

Het voer bevat pensbestendige choline, een ingrediënt dat de stofwisselingsprocessen van de lever ondersteunt. Dit zorgt ervoor dat er minder vet in de lever wordt opgeslagen en bevordert de algemene leverfunctie, waardoor koeien meer energie behouden. Als gevolg hiervan zijn koeien fitter, hebben ze een minder diepe negatieve energiebalans, produceren ze meer melk, hebben ze minder gezondheidsproblemen en zijn ze beter vruchtbaar

Aukje Geurtsen, productmanager en dierenarts rundvee bij De Heus: “In ons praktijkonderzoek komen de voordelen van choline duidelijk naar voren. In de groep waar choline gevoerd werd gaven koeien in de eerst 10 weken na afkalven ruim 3,5 liter meer melk ten opzichte van de koeien die dit niet kregen. Daarnaast zagen we ook minder gezondheidsproblemen bij de choline gevoerde koeien waaronder transitieziekten als subklinische melkziekte en ketose. Op het gebied van uiergezondheid zagen we minder mastitis en een lager celgetal in de choline groep.”

Extra aminozuren voor varkens

Varkens die minder eiwitten gevoerd krijgen, kunnen meer beschadigend gedrag gaan vertonen. Uit WUR-onderzoek blijkt dat de toevoeging van essentiële aminozuren aan het voer het probleem volledig kunnen ondervangen.


Extra aminozuren voor varkens

14 feb 2024

Varkens die minder eiwitten gevoerd krijgen, kunnen meer beschadigend gedrag gaan vertonen. Uit WUR-onderzoek blijkt dat de toevoeging van essentiële aminozuren aan het voer het probleem volledig kunnen ondervangen.

In hun studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports, onderzochten de Wageningse wetenschappers gedragsverandering bij varkens door het na het verminderen van de eiwithoeveelheid in het dieet. Dat is maatschappelijk wenselijk omdat lagere eiwitgehaltes in het voer de uitstoot van stikstof in het milieu beperken. Een nadeel voor het dierenwelzijn is dat varkens daardoor meer probleemgedrag gaan vertonen zoals oor- en staartbijten bij andere varkens in de omgeving.

Het gedrag van de dieren veranderde ook al in gunstige zin door het aanbieden van meer kauw- en wroetmateriaal – omgevingsverrijking, in de taal van de onderzoekers. Opmerkelijk was dat die gedragsverbetering binnen een paar weken weer verdween. “Dit betekent niet dat omgevingsverrijking niet belangrijk is voor varkens”, zegt onderzoeker Ilaria Minussi, “maar toont aan dat er meer voor nodig is om de nadelige effecten van eiwitarmer voer op hun welzijn te voorkomen.”

Het toevoegen van extra essentiële aminozuren aan het dieet veranderde het gedrag van de varken wel langdurig. Dit werkt zelfs zo goed, dat er geen verschil meer werd gemeten met het gedrag van varkens op het traditionele, eiwitrijke dieet.

Overigens wijzen de onderzoekers erop dat de behoefte van individuele dieren kunnen verschillen, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheidstoestand.

‘Foutje, bedankt’

De ambtenaren van het ministerie van minister Adema hebben een miscalculatie gemaakt. Dat werd in het radiojournaal behandeld. Dat legde uit dat de minister de steun voor verduurzaming door boeren niet volledig kon uitbetalen. Het gaat natuurlijk om de premies voor deelnemen aan ecoregelingen, of, zoals het radiojournaal het noemde: verduurzaming.


‘Foutje, bedankt’

13 feb 2024

De ambtenaren van het ministerie van minister Adema hebben een miscalculatie gemaakt. Dat werd in het radiojournaal behandeld. Dat legde uit dat de minister de steun voor verduurzaming door boeren niet volledig kon uitbetalen. Het gaat natuurlijk om de premies voor deelnemen aan ecoregelingen, of, zoals het radiojournaal het noemde: verduurzaming.

Meer boeren dan verwacht willen zich daarvoor inspannen. Adema is blij verrast dat zoveel boeren willen verduurzamen, maar gaf te kennen dat het budget niet toereikend was en dat deelnemers op minder subsidie moesten rekenen dan ze dit voorjaar was voorgehouden. Aanvullen uit de nationale reserves kan volgens Adema niet. De minister gaat lobbyen bij de EU om de budgetten alsnog aan te vullen.

Voor een agrariër kan het natuurlijk vervelend uitpakken dat hij of zij een lager bedrag beurt per hectare voor de ecoregelingen dan aanvankelijk verwacht. Daar heb je toch iets voor gedaan of juist voor gelaten en de subsidie is wellicht meegenomen in de begroting.

Maar deze misrekening levert ook wat op, een mooi stukje promotie namelijk. In deze roerige tijd is geen betere reclame denkbaar dan algemene media die stellen dat ‘veel meer boeren dan gedacht willen verduurzamen’. Misschien krijgt Adema nog wel een beetje geld los in Brussel, dan is het ook nog goedkope reclame geweest. Dat zou mooi zijn, maar dit stukje reclame was mooier. Foutje, bedankt. Zo zei men weleens.

Ik suggereer niet dat dit foutje alle problemen oplost uiteraard, het is niet dat het kwade bloed dat gezet is door de protesten, nu vergeten is, noch de tweelingfraude, bijensterfte en oppervlaktewaterproblemen. Daarvoor is nog een lange weg te gaan. En heel simpel: die problemen moeten opgelost worden. Ik ga er echter niet van uit dat deze sector ooit volledig vrij zal zijn van dergelijke hoofdpijndossiers. Te veel individuen met te veel uiteenlopende belangen. Onze sector zal nooit opereren als eenheidsworst. Tegengestelde belangen en averechtse gedragingen als reactie daarop, zullen altijd aan de orde blijven. Dat maakt de sector gevoelig, maar ook vooral puur.

Rectificatie: netwerkconferentie op 21 maart kosteloos toegankelijk voor Vab-leden

Op 21 maart is de Vab-netwerkconferentie Erf van de Toekomst gepland in congrescentrum De Reehorst in Ede. Wat u kunt verwachten tijdens het congres las u in de eerste V-Focus van 2024. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten aanzien van wat u in het artikel leest. In het artikel ‘Netwerkconferentie Erf van de Toekomst’ op […]


Rectificatie: netwerkconferentie op 21 maart kosteloos toegankelijk voor Vab-leden

7 feb 2024

Op 21 maart is de Vab-netwerkconferentie Erf van de Toekomst gepland in congrescentrum De Reehorst in Ede. Wat u kunt verwachten tijdens het congres las u in de eerste V-Focus van 2024. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten aanzien van wat u in het artikel leest.

In het artikel ‘Netwerkconferentie Erf van de Toekomst’ op pagina 38 en 39 in de eerste editie van vakblad V-Focus van dit jaar, leest u dat de kosten voor deelname aan de netwerkbijeenkomst 110 euro exclusief BTW bedragen voor Vab-leden. Deze vermelding is niet correct, de conferentie is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging. Wel is een ‘no show fee’ van kracht; als u zich opgeeft maar niet naar de conferentie komt, betaalt u 145 euro. In het artikel leest u dat Gijsbert Duijzer van Deloitte invulling geeft aan de break-out sessie over de toekomstige invulling van het landelijke gebied. In plaats van Duijzer zal Freek Soetenga van het Ministerie van LNV deze sessie voorzitten. 

Erf van de toekomst

Vanwege de landelijke beëindigingregeling veehouderijen, het gebrek aan een opvolger, onwerkbare wet- en regelgeving of een combinatie van factoren, zullen meer agrarische bedrijven de landbouwactiviteiten staken in de komende tijd. Een vraag die daarop volgt is ‘wat kan nu’. Adviseurs kunnen die vraag vaker verwachten. Op 21 maart gaan Gijsbert Duijzer van Deloitte, Henk Mulder van het  Ministerie van LNV en Sanne Groot Koerkamp van Rabobank in op de politieke visie op het veranderende platteland. In acht break-out sessies doen ervaringsdeskundigen en kartrekkers van succesvolle herbestemmingprojecten suggesties aan de hand voor herbestemmen van agrarische bedrijven.

Meer informatie vindt u over de netwerkconferentie vindt u hier.      

Foto: Christoph Scholz via Flickr

‘Boer en koe in de ogen kijken’

Als zelfstandig adviseur staat Siebren de Ringh bestuurders en managers bij in veranderprocessen. In 2019 begeleidde hij een stikstofdialoog tussen landbouw, bedrijfsleven, overheid en natuur. Hoewel hij bij boeren naast zorgen bereidheid tot verandering zag, weerklonk in de algemene media vooral een lijnrechte tegenstelling tussen landbouw en natuur.


‘Boer en koe in de ogen kijken’

6 feb 2024

Als zelfstandig adviseur staat Siebren de Ringh bestuurders en managers bij in veranderprocessen. In 2019 begeleidde hij een stikstofdialoog tussen landbouw, bedrijfsleven, overheid en natuur. Hoewel hij bij boeren naast zorgen bereidheid tot verandering zag, weerklonk in de algemene media vooral een lijnrechte tegenstelling tussen landbouw en natuur.

Waarom liep u met een koe door hartje Amsterdam?

Ik wilde dat elke Amsterdammer een koe en een boer in de ogen keek. Door steeds sterkere polarisatie reageren de stad en het platteland gespannen op elkaar. Dat is wat er gebeurt als je elkaar niet in de ogen kijkt en mensen zich alleen via de media laten informeren. De media hebben een hyperfocus op wat fout gaat. Als je elkaar in de ogen kijkt, praat het echt makkelijker.

Wie had u verder bij zich?

De boer, de advocaat en de veearts. De laatste twee bij wijze van ‘overstatement’. Overdreven voorbereid zijn op de vraag of ik wel met een koe in de binnenstad mag komen en of dit voor het welzijn van de koe wel goed is. Een statement tegen het overgejuridiseerd zijn van Nederland, dat overal wetten en regels voor heeft. Alleen voor zijn mest heeft een boer met vijftig regels te maken. Absurd toch? En nog is er een stikstofprobleem. Waren honderd regels wel genoeg geweest om dat te voorkomen? Als je geen regels hebt gaat er van alles fout, als je veel regels hebt gaat ook veel fout. Vertrouwen in welwillendheid van de mens is er maar weinig, maar zou er moeten zijn. In de basis wil elke boer goed zijn voor het vee en de bodem. De voorbereidingen van deze actie kostten anderhalf jaar. Boeren, veeartsen en advocaten, ik heb er legio gesproken, verbinden zich niet snel aan zo’n initiatief. Ze vinden het mooi, maar vrezen kritiek en reputatieschade. Zover zijn we al. Boeren zijn bang om iets verkeerd te doen. Daardoor ontstaat het risico dat ze in hun schulp kruipen, niet meer laten zien wat ze doen, het initiatief uit handen geven en hun punt niet meer maken.

Hoe was uw ervaring in Amsterdam?

Geweldig. Rondvaartboten gingen stil liggen, mensen vormden met hun handen een hart tegen het raam. Wat we wilden was een verhaal maken, met foto’s en film erbij. Heel veel voorbijgangers wilden met de koe op de foto. De stad heeft ons heel vriendelijk ontvangen. 

En nu?

Ik wil het liefst elke Nederlander beïnvloeden, en dan moet je beginnen bij een klein publiek. Dat hebben we gedaan. Ik hoop dat de boeren die van de actie horen glimlachen. Ze hebben zoveel chagrijn over zich heen gehad. Nu komt er een expositie in het Fries Landbouwmuseum en ik heb een oproep gedaan voor een locatie voor een pop-upgallery in Amsterdam.

Stefan Bulthuis nieuwe CFO Agrifirm

Stefan Bulthuis is per 1 april de nieuwe Chief Financial Officer van Royal Agrifirm Group. Dat laat het bedrijf weten. Bulthuis neemt de functie over van Margret Kleinsman.


Stefan Bulthuis nieuwe CFO Agrifirm

6 feb 2024

Stefan Bulthuis is per 1 april de nieuwe Chief Financial Officer van Royal Agrifirm Group. Dat laat het bedrijf weten. Bulthuis neemt de functie over van Margret Kleinsman.

Bulthuis startte zijn carriere bij FrieslandCampina in 2000 als financieel directeur van onder meer Wamco Nigeria. Momenteel werkt hij als CFO sportvoedingproducent Prinsen Berning. Bulthuis: “Agrifirm is een wereldspeler en ik ben voortdurend op zoek naar uitdagingen; Dit is vooral belangrijk omdat je als bedrijf in de agrarische sector moet blijven evolueren. De kracht van financieel leiderschap gaat niet alleen over cijfers, maar ook over het bevorderen van duurzame groei. Samen met het team wil ik verder bouwen op de stevige fundamenten die al liggen.’

Europese Commissie versoepelt regels NGT’s; Nederlanders willen juist meer regulatie

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft op 24 januari heeft akkoord gegeven aan een wetsvoorstel voor nieuwe genomische technieken (NGT’s). Het Rathenau Instituut heeft in 2023 een focusgroepenonderzoek gedaan waaruit blijkt dat Nederlandse burgers juist het liefst willen dat nieuwe gentechnieken streng gereguleerd blijven. Dat meldt het instituut in een persbericht.


Europese Commissie versoepelt regels NGT’s; Nederlanders willen juist meer regulatie

5 feb 2024

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft op 24 januari heeft akkoord gegeven aan een wetsvoorstel voor nieuwe genomische technieken (NGT’s). Het Rathenau Instituut heeft in 2023 een focusgroepenonderzoek gedaan waaruit blijkt dat Nederlandse burgers juist het liefst willen dat nieuwe gentechnieken streng gereguleerd blijven. Dat meldt het instituut in een persbericht.

Het wetsvoorstel dat is aangenomen versoepelt de regels voor het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa. De technieken in kwestie zijn ontwikkeld nadat de Europese Commissie begin deze eeuw strenge regels vaststelde voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Deze technieken, zoals CRISPR-Cas, zijn sneller, eenvoudiger en goedkoper toe te passen dan de oude technieken.

Twijfel bij Nederlanders

Nederlanders die meegedaan hebben aan het onderzoek van het Rathenau Instituut twijfelen over de veiligheid van de producten en willen op product etiketten kunnen lezen of de nieuwe genomische technieken gebruikt zijn. De deelnemers geven toe dat de nieuwe technieken voor gewassen kunnen werken tegen ziektes en tegen gevolgen van klimaatverandering bestand zijn, maar hebben weinig vertrouwen dat ze voor het oplossen van maatschappelijke problemen gebruikt zullen worden. Zij denken dat bedrijfsbelangen veelal voorop zullen staan.

Hiermee staat de mening van de Nederlanders tegenover dat van de Europese Commissie, het wetsvoorstel dat is aangenomen en van het standpunt van de Nederlandse regering op dit onderwerp. 

“Bij versoepeling van de regels zie ik een risico dat commerciële belangen de huidige intensieve landbouw in stand houden en de doelen van de Green Deal in gevaar komen”, zegt onderzoeker Michelle Habets van het Rathenau Instituut in het persbericht.

Bron: Rathenau Instituut

Voerafzet Voergroep Zuid toegenomen

De totale voerafzet van Voergroep Zuid steeg in 2023 tot ruim 781.000 ton, een stijging van 7 procent.


Voerafzet Voergroep Zuid toegenomen

30 jan 2024

De totale voerafzet van Voergroep Zuid steeg in 2023 tot ruim 781.000 ton, een stijging van 7 procent.

De stijging van 7 procent in voerafzet komt deels door de organische groei in alle diersectoren. Daarnaast zorgde de overname van de activiteiten van Veevoeder Van der Steijn voor 2,5 procent van de totale groei.

Per diersector groeide de voerafzet met 3 procent in de varkenshouderij, 15 procent in de legpluimveehouderij en 2 procent in de geitenhouderij. De voerafzet in de rundveehouderij steeg het meest met 43 procent. Deze stijging is toe te schrijven aan de overname van de vleesveeklanten van Van der Steijn.