Berichtenoverzicht

Afnemers AgruniekRijnvallei profiteren van positief eerste half jaar

Afnemers van diervoederfabrikant Agruniek Rijnvallei profiteren mee van een positief financieel resultaat in het eerste half jaar van 2022. Dat resulteert onder meer in extra korting op voer.


Afnemers AgruniekRijnvallei profiteren van positief eerste half jaar

19 sep 2022

Afnemers van diervoederfabrikant Agruniek Rijnvallei profiteren mee van een positief financieel resultaat in het eerste half jaar van 2022. Dat resulteert onder meer in extra korting op voer.

Daarnaast geeft de coöperatie korting op meststoffen en afgenomen gewasbeschermingsmiddelen. De afnemers van diervoeders ontvangen tot en met week 3 in 2023 een extra korting van 7,50 euro per ton op de eigen geproduceerde mengvoeders in bulk. Daarnaast geeft AgruniekRijnvallei een korting van 2,50 euro per 100 kilo op de nieuw af te sluiten voorkoop meststoffen, mits de afnemer eerder dit jaar ook meststoffen bij de coöperatie heeft afgenomen.

De afnemers van gewasbeschermingsmiddelen kunnen een prijsreductie van 2% tegemoet zien over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen in de periode van 2 januari 2022 tot en met 3 september 2022. De kortingen komen boven op de gebruikelijke kortingen.

AgruniekRijnvallei wist tot begin september een stijging van 9,6% in de mengvoeromzet te realiseren. In alle sectoren werden nieuwe klanten verwelkomd. Ook bij de divisie Plant is er sprake van een positieve klantenbalans. Er was een forse stijging in de verkoop van meststoffen. (AgriHolland / AgruniekRijnvallei)

Hoog VEM en suikergehalte in zomerkuilen

De uitslagen van de zomerkuilen laten zien dat de positieve trend die in de voorjaarskuilen van dit jaar werd waargenomen, zich doorzet. Dat meldt Eurofins Agro. De VEM ligt met een gemiddelde van 908 ruim boven het langjarig gemiddelde van 887, mede dankzij de hogere verteerbaarheid van het gewas. Ook het hoge suikergehalte van 113 g/kg, tegen het langjarig gemiddelde van 86 g/kg, is in lijn met de voorjaarskuilen van dit jaar. In deze beoordeling zijn kuilen van de periode 15 juni t/m 31 juli 2022 meegenomen.


Royal A-Ware neemt Olympia over

De aandelen van het Belgische zuivelbedrijf Olympia zijn overgenomen door Royal A-Ware. Dat laat het bedrijf op haar website weten. Met de overname wordt Olympia onderdeel van de Royal A-ware groep.


Royal A-Ware neemt Olympia over

17 aug 2022

De aandelen van het Belgische zuivelbedrijf Olympia zijn overgenomen door Royal A-Ware. Dat laat het bedrijf op haar website weten. Met de overname wordt Olympia onderdeel van de Royal A-ware groep.

Olympia produceert zuivelproducten zoals melk, melkconcentraat, verse en houdbare room, boter, desserts en basisproducten voor ijsbereidingen. Dagelijks wordt melk opgehaald uit de provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Namen.

De overname is al goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit.

Transitie naar fossielvrij goed voor gewasopbrengst

Onderzoekers aan de universiteit van Stanford onderzochten de invloed van de industriële uitstoot van NOx, vooral stikstofdioxiden, op de wereldwijde opbrengst van landbouwgewassen. Dat deze emissies de gewasopbrengsten negatief beïnvloeden is bekend, maar de omvang van deze invloed was nog niet onderzocht.


Transitie naar fossielvrij goed voor gewasopbrengst

10 aug 2022

Onderzoekers aan de universiteit van Stanford onderzochten de invloed van de industriële uitstoot van NOx, vooral stikstofdioxiden, op de wereldwijde opbrengst van landbouwgewassen. Dat deze emissies de gewasopbrengsten negatief beïnvloeden is bekend, maar de omvang van deze invloed was nog niet onderzocht.

NOx kan de cellen in de plant direct aantasten en zo groeivertraging veroorzaken, maar speelt ook een rol bij de vorming van ozon (O3) waarvan aangenomen wordt dat het de gewasopbrengst met 30 tot 40 procent kan verlagen. Alleen in regio’s waar relatief weinig koolstofhoudende verbindingen en weinig NOx voorhanden is, zal ozon aan de atmosfeer onttrokken worden wat juist een groeibevorderend effect heeft. Dit is waarom de onderzoekers voor de zomer- en wintergewassen verschillende berekeningen per regio maakten. In de zomer zit meer ozon in de lucht en minder NOx. Op het zuidelijke halfrond worden de winterteelten meer geremd als gevolg van NOx, op het noordelijke halfrond de zomerteelten.

Ook zijn NOx voorlopers van ammoniumnitraataerosolen die in omgevingen met veel ammoniak, zoals agrarische gebieden, kunnen ontstaan. Deze kunnen met zwaveldioxide tot ammoniumsulfaataerosolen reageren. Deze aerosolen gaan het fotosyntheseproces in de weg zitten doordat ze zonnestraling weerkaatsen of de lichtbundel breken.

Over de jaren 2018 tot en met 2020 legden de wetenschappers in Stanford satellietkaarten van zowel de NOx-concentraties als vegetatieontwikkeling over elkaar. Ze berekenden de invloed op de gewasopbrengsten als de NOx-emissie met de helft daalde. De landbouwgewassen in China zouden het meest profiteren van minder NOx in de lucht. Daarna die in West-Europa. In Amerika profiteren de gewassen relatief weinig van minder NOx-emissie, omdat deze emissie daar relatief gezien laag is.

Eerste varkensvoer met dierlijk eiwit afgeleverd

AgruniekRijnvallei heeft de eerste vracht varkensvoeders met verwerkt dierlijk eiwit afgeleverd bij Maatschap Mijnheer-Post in Rouveen. Het betreft hier pluimvee-eiwitten van verwerkte bijproducten uit de vleessector. Deze bijproducten zijn afkomstig van dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie. Het gebruiken van deze bijproducten draagt bij aan het sluiten van eiwit- en mineralenkringlopen.


Eerste varkensvoer met dierlijk eiwit afgeleverd

5 aug 2022

AgruniekRijnvallei heeft de eerste vracht varkensvoeders met verwerkt dierlijk eiwit afgeleverd bij Maatschap Mijnheer-Post in Rouveen. Het betreft hier pluimvee-eiwitten van verwerkte bijproducten uit de vleessector. Deze bijproducten zijn afkomstig van dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie. Het gebruiken van deze bijproducten draagt bij aan het sluiten van eiwit- en mineralenkringlopen.

Het gebruik van eiwitrijke grondstof maakt het diervoeder en daarmee de varkensproductie meer circulair en vermindert de afhankelijkheid van overzeese eiwitbronnen zoals soja. Commercieel directeur Johan Schuttert: “AgruniekRijnvallei heeft alles op alles gezet om verwerkt dierlijk eiwit te kunnen gaan gebruiken. We zijn blij dat deze inspanning ertoe geleid heeft dat we na pluimvee nu ook in varkensvoeders kunnen starten met het toepassen van verwerkt dierlijk eiwit. Enerzijds zorgt het voor een verbetering van de resultaten en anderzijds draagt het bij aan het sluiten van kringlopen.”

Om te voldoen aan de concepteisen van alle ketens heeft AR een assortiment met dierlijk materiaal en een assortiment zonder dierlijk materiaal. Beide assortimenten worden strikt gescheiden van elkaar geproduceerd. De varkenshouder moet van te voren toestemming geven om gebruik te maken van het assortiment met dierlijk materiaal.

Er worden strenge eisen gesteld aan het gebruik van verwerkt dierlijk eiwit. Dierlijke eiwitten afkomstig van pluimvee mogen alleen in varkensvoer gebruikt worden en dierlijke eiwitten van varkens alleen in pluimveevoer.

‘Niks mis met broodje meelworm’

De eerste ‘industriële’ meelwormenboerderij van Nederland werd geopend. Bij industrieel moet je jezelf geen fabriekshal voorstellen, meer een pluimveestal, gewoon in het Achterhoekse buitengebied. Femke Wiersma van de BBB mocht het lintje doorknippen.


‘Niks mis met broodje meelworm’

19 jul 2022

De eerste ‘industriële’ meelwormenboerderij van Nederland werd geopend. Bij industrieel moet je jezelf geen fabriekshal voorstellen, meer een pluimveestal, gewoon in het Achterhoekse buitengebied. Femke Wiersma van de BBB mocht het lintje doorknippen.

De dagvoorzitter vertelde dat het een mooie dag zou worden, met goede lunch. Tussen de middag zouden we insecten eten. Wiersma zei dat ze daar nog wel een stukje vanaf stond. De dagvoorzitter maakte geen grap. Drie foodtrucks stonden er en van foodtrucks word je vaak wel blij. Deze foodtrucks bereidden voedsel met insecten. Of Wiersma dat gegeten heeft weet ik niet, maar ik geloof dat het gros van de aanwezigen deze ervaring heeft ondergaan. Insecten uit een foodtruck, lekker bereid, daar was niks mis mee. Tegen mijn verwachting in. Want wat Wiersma dacht, dat dacht ik ook. Maar iedereen eet, het ruikt goed, het ziet er goed uit. Wat kan er misgaan? Over de tegenzin was ik snel heen. Het smaakt helemaal niet slecht. Als je me de keuze geeft tussen plantaardige vleesvervangers of insecten, dan is de uitkomst van die keuze nu 180 graden gedraaid. Een latere rondleiding langs de afdraaibanden, zoals gebruikt in de volières voor legpluimvee, waarover meelwormen en kevers krioelden, heeft m’n nieuwe gedachten over het eten van insecten niet meer kunnen veranderen. Ik zeg niet dat het hetzelfde is als door een pluimvee- of varkensstal lopen. Aan zo’n meelworm beleef je minder. De interactie met dit insect is nul, individuele behandeling of aandacht is nooit nodig, nog minder dan bij planten. Voor de ene veehouder een gemis, voor de ander een verademing. Nee, ik denk niet dat in elke varkens- of pluimveestal over tien jaar meelwormen over afdraaibanden krioelen, hoewel in deze tijd niets zeker is. Ja, ik kan me voorstellen dat ik vaker insecten zal eten. En bovenal kan ik me voorstellen dat ik voor dit magazine in de nabije toekomst vaker op een insectenboerderij kom.

AgruniekRijnvallei verkoopt 8,6 procent meer mengvoer

Diervoederfabrikant AgruniekRijnvallei (AR) heeft in het eerste half jaar van 2022 8,6 procent meer mengvoer verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.


AgruniekRijnvallei verkoopt 8,6 procent meer mengvoer

12 jul 2022

Diervoederfabrikant AgruniekRijnvallei (AR) heeft in het eerste half jaar van 2022 8,6 procent meer mengvoer verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Zowel bij pluimvee, varkens en rundvee als bij paarden heeft AR in het eerste halfjaar van 2022 een groei in de voeromzet geboekt. Daarnaast heeft de coöperatie in het afgelopen jaar voor het eerst dierlijk eiwit verwerkt in pluimveevoer. Dat wordt inmiddels in gangbare als in de biologische voeders toegepast.
Door de groeiende voeromzet heeft AR de maximale productiecapaciteit van de mengvoeders bereikt. Een deel van de productie wordt daarom uitbesteed aan coöperatie Vitelia.

‘Onteigening is nu niet nodig’

Peter Drenth is namens het CDA gedeputeerde bij Provincie Gelderland en verantwoordelijk voor onder andere landbouw, natuur en landschap. Boeren in Gelderland, verenigd in het Gelders Landbouw Collectief, stuurden hem op 11 april een brandbrief over het stikstofbeleid.


‘Onteigening is nu niet nodig’

11 jul 2022

Peter Drenth is namens het CDA gedeputeerde bij Provincie Gelderland en verantwoordelijk voor onder andere landbouw, natuur en landschap. Boeren in Gelderland, verenigd in het Gelders Landbouw Collectief, stuurden hem op 11 april een brandbrief over het stikstofbeleid.

Het stikstofoverleg staat onder druk? Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Ik zou het anders willen formuleren. Het overleg met het Gelders Landbouw Collectief gaat heel goed. De boerenorganisaties, behalve de FDF, willen het gesprek met de provincie graag aan de gang houden en niet opschorten zoals in een aantal andere provincies. Bewegingen in Den Haag zetten dat onder druk. Maar de boeren in Gelderland en de provincie trekken aan hetzelfde eind van het koord.”

Maar de boeren stuurden u wel een brandbrief …

“Ja, maar het overgrote deel in de brandbrief is in lijn met het Gelderse stikstofbeleid. Zo is de provincie het met de boeren eens dat we meer op metingen moeten afgaan en minder op modellen. We delen ook de mening dat het niet erg is dat de provincie met boeren die willen stoppen een regeling treft. We vinden dat die een faire prijs moeten krijgen. We hebben op dit moment onteigening helemaal niet nodig. We hebben al natuuropgaves gehad van duizenden hectares, daarvoor hoefden we ook niet te onteigenen. En we zijn het ook met de boeren eens over de PAS-melders: die zitten compleet op slot en hebben altijd te goeder trouw geopereerd; dat moet nu geregeld worden.”

U komt er dus wel uit met de boeren?

“Niet alles zal bij het oude blijven in de sector, dat is overigens al heel lang het geval. Als er één sector innovatief en veranderend is, is dat wel de agrarische sector. Maar in Gelderland is er absoluut ruimte voor de landbouw. Het zou een horrorscenario zijn als dat niet zo zou zijn, want de Gelderse agroketen is goed voor 10 procent van de economie in de provincie. De agrarische sector draagt ook in belangrijke mate bij aan een leefbaar landelijk gebied.

Maar naast heel veel gezonde en vitale boerenbedrijven in Gelderland, zijn er ook heel veel die niet vitaal genoeg zijn om door te gaan, maar ook niet kunnen stoppen omdat dat te weinig oplevert. Die zitten vast. Deze bedrijven zou ik graag, op basis van vrijwilligheid, willen aankopen, waarbij ik kan werken met de onteigeningswaarde. Dan kan ik meer vergoeden van het huidige bedrijf dan met een gewone regeling. Als ik met die bedrijven een deal kan sluiten en daarmee de blijvers ruimte kan bieden, help ik volgens mij de sector het meest.”