Bedrijfsnieuws

Kees Gorter nieuwe voorzitter CRV

bDe raad van commissarissen van CRV Holding krijgt dit voorjaar een nieuwe voorzitter. Kees Gorter (51) uit Makkinga (NL) volgt op 12 maart 2014 aftredend voorzitter Evert Alderkamp op. Evert Alderkamp is statutair aftredend en niet herkiesbaar.

Sinds 2006 is Gorter lid van het hoofdbestuur van CR Delta en in die hoedanigheid ook lid van de Raad van Commissarissen van CRV Holding. Sinds 2010 is Gorter tevens voorzitter van het hoofdbestuur van CR Delta.

Gorter is eigenaar van VOF Bruunshoge. Dit melkveebedrijf heeft 170 koeien en 140 jongvee, produceert op dit moment 1,6 miljoen kg melk en omvat 85 ha grasland en 10 ha bouwland in eigendom.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?