Vogels wijken voor oprukkende stad

Uit V-focus nummer 1 - februari 2019 - Geesje Rotgers - Onder de loep

In de afgelopen decennia zijn veel boerenlandvogels verdwenen. Dat is bekend. Onderzoek, overheid en media berichten daar voortdurend over. Wat minder aandacht krijgt zijn de vogels in stedelijke gebieden. Dat is vreemd aangezien het hiermee nog een stuk dramatischer is gesteld. Dat brengt ons bij de vraag in hoeverre verstedelijking de oorzaak is van de afnemende vogelaantallen, specifiek de vogels van het boerenland.

De soortenrijkdom van de Nederlandse natuur wordt al decennialang gemonitord. Dit gebeurt vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties, zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Planbureau voor de Leefomgeving en de provincies. Ook de vogelaantallen worden jaarlijks in kaart gebracht. Voor Nederland zijn er 27 indicatorvogels specifiek voor boerenland (deze soorten broeden vooral op het boerenland), 26 voor bossen en 20 voor stedelijke gebieden. Dat veel vogelsoorten die typisch zij...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: