Theezakjesmethode: eenvoudig bodemkwaliteit meten – Afbraak thee maat voor afbraak organische stof

Uit V-focus nummer 4 - augustus 2015 - Goaitske Iepema Bianca Domhof Nick van Eekeren - Onderzoek

In het project ‘Goud van Oud grasland’ wordt naar het ‘goud’ van oud grasland gezocht op het gebied van grasproductie, milieu en biodiversiteit. Er wordt ook gekeken naar de afbraak van organische stof. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van een methode waarbij de afbraak van groene thee en rooibosthee in de bodem als maatstaf wordt gebruikt voor de afbraak van organische stof. Deze methode is afgelopen jaar getest op een jong en oud graslandperceel van tien melkveebedrijven op de oude zeeklei in Friesland en Groningen.

In 2014 zijn op de tien bedrijven theezakjes begraven op de percelen met jong en oud grasland. Nadat de thee 90 dagen in de grond ‘getrokken’ heeft, zijn de zakjes weer opgegraven, gedroogd en gewogen. Hierbij is gebruik gemaakt van een methode ontwikkeld door de Universiteit Utrecht om op een simpele manier een uitspraak te doen over de afbraak van organische stof (Keuskamp et al, Tea Bag Index: a novel approach to collect uniform decomposit...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: