Stikstofbodemoverschot gedaald, nitraat gemiddeld onder EU-norm

Uit V-focus nummer 5 - oktober 2018 - Gerben Doornewaard e.a. - Onderzoek en Beleid

De uitspoeling van nitraat op melkveebedrijven in het Derogatiemeetnet is gedaald in de periode 2007-2017 en ligt sinds 2015 in alle grondsoortregio’s gemiddeld onder de norm van 50 mg nitraat per liter. In 2016 gebruikten de bedrijven in het Derogatiemeetnet gemiddeld 238 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare cultuurgrond. In de jaren ervoor schommelde het gebruik ook rond dit niveau. Het stikstofbodemoverschot per hectare vertoont een dalende trend in bijna alle grondsoortregio’s. Dit artikel gaat in op de belangrijkste uitkomsten van ruim tien jaar Derogatiemeetnet.

Net als binnen de gehele melkveehouderijsector vertoont de gemiddelde omvang (uitgedrukt in jaarlijkse productie van meetmelk/FPCM (fat and protein corrected milk)) ook op de melkveebedrijven in het Derogatiemeetnet een stijgende trend. De (meet)melkproductie stijgt van gemiddeld bijna 700.000 kg in 2006 naar ruim 1,13 miljoen kg per bedrijf in 2016 (tabel 1). Ook de intensiteit, uitgedrukt in (meet)m...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: