Risicobeheersing bij weidegang en zomerstalvoeren – Infectie met salmonella minimaliseren

Uit V-focus nummer 2 - april 2016 - - Onderzoek en beleid

Salmonellose is een via mest overdraagbare ziekte. 1 gram besmette drijfmest kan een dier infecteren. Opname van door mest verontreinigd (ruw)voer en drinkwater moet tot een minimum worden beperkt. Opname van besmet gras in de weide of op stal is een risicofactor voor de verspreiding van salmonella (Fossler et al., 2005, Santman-Berends et al., 2014).

Gras raakt besmeurd met mest door mestflatten of door drijfmest, stalmest of digestaat. Verse mestflatten vormen op besmette bedrijven een risico. Er is vermeerdering van salmonella mogelijk in mestflatten gedurende 1 tot 3 weken (Sinton et al., 2007), afhankelijk van het rantsoen. In dunne mest van koeien, gevoerd met veel zetmeel en suikers en met weinig ruw vezel (ongunstige C/N-verhouding) treedt meer persistentie op van salmonella dan in mest van koeien gevoerd met minder zetmeel en suikers en met meer ruwvezel (gunstige C/N-verhouding). Het N-gehalte van de mest is ook van invloed op een gunstige C/N-verhouding (Franz et a...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: