Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw – Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden

Uit V-focus nummer 4 - augustus 2019 - Debby van Rotterdam, Jeroen Pijlman, Wim Honkoop, Gé van den Eertwegh - Onderzoek en Beleid

Uit metingen aan negen veenweidepercelen in de polder Groot WilnisVinkeveen bleek dat het gras gemiddeld voldoende fosfor (P) bevatte voor melkkoeien. Er was echter wel veel variatie in de bodem P-toestand van percelen en dit was terug te zien in de gras-P-gehalten. Dit betekent dat er winst valt te behalen voor de waterkwaliteit door drijfmest goed te verdelen binnen het bedrijf. Daarmee kan de P-kringloop verder worden gesloten.

De door minister Schouten gepresenteerde visie op kringlooplandbouw vraagt om lagere externe inputs, een hogere benutting van mest en een beter bodembeheer. Daarnaast ligt in het veenweidegebied ook een opgave om de fosforbelasting van het oppervlaktewater te verlagen. In de pilot Proefpolder Kringlooplandbouw worden in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen door melkveehouders verschillende kringloopmaatregelen genomen voor een betere waterkwaliteit. Ook wordt onderzocht wat de relatie is met bodem- en waterkwaliteit en N- en P-bodemoverschotten. Voor de...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: