Regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort maar kloppen de emissiecijfers wel? – Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort

Uit V-focus nummer 2 - april 2016 - Geesje Rotgers - Omslagartikel

Een opgeruimd en schoon boerenerf? Rijkswaterstaat ‘dweilt’ daar jaarlijks toch nog een bult van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten vanaf. Erfafspoeling, veroorzaakt door regenbuien, is in de ogen van de waterautoriteiten dan ook een van de grootste vervuilers van het oppervlaktewater. Neem dan de gemeentelijke riooloverstorten: ook in natte jaren, waarin overstorten vaker in werking zijn, en vissen naar adem snakkend bovenkomen, is de invloed op de waterkwaliteit gering. De rijksemissiecijfers lijken ongeloofwaardig.

Wie het water vervuilt, moet maatregelen treffen om dat te voorkomen. Dat is het uitgangspunt van Brussel. Daarnaast is een lidstaat verplicht te onderzoeken welke bron verantwoordelijk is voor het gemeten vuil. In dit artikel vergelijken wij de belasting van het oppervlaktevlaktewater met stikstof en fosfor, veroorzaakt door erfafspoeling en riooloverstorten. Volgens Rijkswaterstaat zorgt erfafspoeling voor een tien keer zo hoge aanvoer van stikstof ...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: