Organische stof in bodem managen

Uit V-focus nummer 1 - februari 2018 - Nick van Eekeren, Joachim Deru, Nyncke Hoekstra, Jan de Wit - Onderzoek en Beleid

In het project Carbon Valley zijn Brabantse agrariërs van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan de slag met organische stofmanagement. Hiervoor is een set van maatregelen opgesteld. In deze set is de aanpassing van het landgebruik op bedrijfsniveau de basis. Daarnaast worden maatregelen benoemd om op gras- en bouwland de afbraak te verminderen en aanvoer van organische stof te verhogen.

Organische stof is één van de zes elementen van bodemkwaliteit: organische stof, bodemleven, bodemchemie, waterhuishouding, bodemstructuur en beworteling. Deze zes elementen hangen sterk met elkaar samen: in de bodem is organische stof bepalend voor nutriëntenlevering, vochthuishouding, bodemstructuur en bodemleven. Organische stof is daarmee de basis van bodemkwaliteit op een melkveebedrijf. Organische stof draagt bij aan de ecosysteemdiensten: Productie: 1 procent extra organische stof in de laag 0-10 cm op grasland levert 1.300 kg ds extra gras per hectare op zandgrond e...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: