Opbouw organische stof met blijvend grasland

Uit V-focus nummer 2 - april 2018 - Jan de Wit, Stijn van der Goor, Jeroen Pijlman en Nick van Eekeren - Onderzoek en Beleid

Hoeveel organische stof (OS) kan grasland eigenlijk opbouwen en dus koolstof vastleggen? Daarover bestaan behoorlijk uiteenlopende schattingen. In het kader van het project Bodem en Water, geἀnancierd door Waterschap de Dommel, zijn bodemanalyses sinds 2005 geanalyseerd.

Van alle 1.067 uitslagen van 26 deelnemers aan het project zijn enkel die graslandpercelen gese-lecteerd waarvan een OS-gehalte in de laag 0-10 cm bekend was. Daarvan is de gebruikshistorie (met name leeftijd van het grasland) nagevraagd; van de oudere percelen (> 20 jaar) was dit uiteraard slechts bij benadering bekend. Enkele perce-len op veengrond of met een afwijkend beheer (natuur) zijn uitgesloten van verdere analyse. Uitslagen van eerder aparte percelen die in de tussentijd samengevoegd zijn, zijn naar rato van het oppervlak meegenomen op de uiteindelijke perceelsnaam. Uiteindelijk bleven er 262 (zand) en 29 (klei) uitslagen over. Grasland op klei legt meer OS vastNiet onverwacht is het gemiddelde O...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: