Kansenkaart Klimaat: slimme combinaties

Uit V-focus nummer 3 - juni 2018 - Frank verhoeven en Gerard Ros - Onderzoek en Beleid

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels en insecten, meer biodiversiteit en meer koolstofopslag. Na de Kansenkaart voor Waterkwaliteit en voor Agrobiodiversiteit in dit artikel de kansen voor Klimaat.

Klimaatneutraal boeren vraagt om een integrale aanpak over het hele bedrijf. Het gaat hierbij om een optimaal energieverbruik, opwekking van energie via duurzame energiebronnen, en vermindering van transportkosten, en broeikasgasemissies tijdens mestopslag en –toediening. Naast deze maatregelen op bedrijfsniveau kan heel gericht OS worden opgebouwd door goed bodembeheer en duurzame bemestingspraktijk. Klimaatmaatregelen zijn daarbij in veel situaties inpasbaar binnen de bedrijfsvoering van zowel akkerbouw als veehoud...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: