Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer

Uit V-focus nummer 2 - maart 2020 - Nyncke Hoekstra, Nick van Eekeren, Anne Jansma, René Faber - Onderzoek en Beleid

Door vroeg in het seizoen te beweiden ontstaat er grasland dat in potentie geschikt is voor weidevogelkuikens: het gras is korter, opener en gevarieerder in lengte en dichtheid, dan dat van maaipercelen. Daarnaast vormen hoge graspollen en mestbossen dekking tegen predatoren en trekken mestflatten insecten aan die als voedsel voor kuikens kunnen dienen. Om inzicht te krijgen in de gevolgen hiervan op de opbrengst en graskwaliteit is in het POP3-project Vogels en Voorspoed Fryslân een praktijkproef uitgevoerd. In deze proef is ook gekeken naar de geschiktheid van het perceel voor weidevogelkuikens.

Beweiding kan een belangrijke rol spelen in het weidevogelmozaïek als aanvulling op percelen met uitgestelde maaidatum tussen 1 en 15 juni. Zeker op rijkere percelen en in groeizame voorjaren is het gewas op deze percelen eind mei vaak al te hoog en te dicht en daarmee niet meer geschikt voor kuikens. Juist rond deze tijd (eind mei tot eind juni) is er behoefte aan goed doorwaadba...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: