Het failliet van het veenweidegebied

Uit V-focus nummer 1 - januari 2021 - Jaco van der Gaast - Visie en Opinie

Veenweidegebieden hebben als gevolg van veenoxidatie te kampen met bodemdaling. Teneinde de bodemdaling te remmen heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies uitgebracht en hebben de overheden in Friesland een veenweideprogramma opgesteld. Voor de herkenbaarheid en het draagvlak voor dergelijke adviezen en programma’s is het van belang dat deze gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten en aannames.

Bodemdaling in veengebieden zorgt voor steeds meer problemen. Om in veengebieden te kunnen wonen, werken en leven is het veen ontwaterd. Hierdoor kan zuurstof in de veenlaag komen waardoor het veen gaat oxideren. Deze ontwatering van het veen is dan ook de belangrijkste oorzaak van bodemdaling. In stedelijke gebieden kan inklinking door het gewicht van opgebrachte grond en bebouwing ook een belangrijke rol spelen.

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: