Grote variëteit in Engelse raaigrassen

Uit V-focus nummer 1 - februari 2011 - Joachim Deru en Nick van Eekeren Jan Visscher en Henk Schilder - Rundvee

Aangescherpte bemestingsnormen en veranderende klimaatomstandigheden maken de beworteling van gras nog belangrijker om de beschikbare mineralen en het water beter te benutten. In het Kaderrichtlijn Water-project ‘Dieper wortelen, beter benutten, minder verliezen’ wordt het effect van graslandmanagement op bewortelingsparameters van grasland onderzocht. Een van de onderzochte managementaspecten zijn de raseffecten binnen Engels raaigras.

Metingen aan de verschillende wortel­eigenschappen van Engels raaigras zijn gedaan in een voormalige rassenproef op een enkeerdgrond (omgeving Ommen), waarin ruim vijftig rassen in vier herhalingen waren ingezaaid. Na inzaai (voorjaar 2005) is het perceel onder maaibeheer geweest van de veehouder. De opbrengsten per snede zijn tussen 2006 en 2008 gemeten door LR-WUR. Op grond van de opbrengstgegevens en de expertise van de rassenonderzoekers is een selectie van acht rassen gemaakt die verschillend waren in de kenmerken als ‘ploïdie’,...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: