Fytaforce en N-opname gras op veenbodem

Uit V-focus nummer 6 - december 2016 - Jeroen Pijlman - Nick van Eekeren - Pierre Parren - Onderzoek en beleid

In het Project ‘Proeftuin Veenweiden’ (zie kader) wordt gezocht naar innovatieve maatregelen die de stikstofopname van gras uit de bodem kunnen beïnvloeden. Op veenbodems speelt het specifieke probleem dat het eiwitgehalte van het gras door het seizoen heen varieert en in het najaar sterk oploopt. Dit maakt sturen van het eiwitgehalte in rantsoenen lastig wat kan leiden tot extra ammoniakemissie.

In met name de tuinbouw zijn met een opgewerkt compostextract (Fytaforce) positieve ervaringen opgedaan in de praktijk, in relatie tot onder andere de afbraak van organische stof en de stimulatie van beworteling en gewasgroei. Om te achterhalen of Fytaforce in veenweidegras ook een sturend effect kan hebben op de grasgroei en daarmee de stikstofopname, startte het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Soiltech dit jaar een eerste pilotstudie.

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: