Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden

Uit V-focus nummer 3 - juni 2014 - - Onderzoek en beleid

“Tot nu toe heeft het onderzoek zich vooral gericht op hydrologische en landbouwkundige effecten van onderwaterdrains. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de invloed van onderwaterdrainage op de bodemkwaliteit van veenweiden en de levering van de ecosysteemdiensten ‘productie’, ‘milieu’ en ‘biodiversiteit’ (zie tekstkader pagina29). Zes onderzoekspercelen (twee in Noord-Holland, een in Zuid-Holland en drie in Utrecht) die eerder waren gebruikt voor landbouwkundig en hydrologisch onderzoek werden geselecteerd. Ieder perceel was verdeeld in twee delen: één zonder drains (controle) en één met onderwaterdrains. Bodemmetingen werden begin mei 2013 uitgevoerd: met chemische, fysische en biologische bodemindicatoren werd een beoordeling gemaakt van de levering van ecosysteemdiensten in de bodem van de zes percelen (totaal twaalf plots). De leeftijd van de zes proeven verschilde op het meetmoment tussentwee en negen jaar. Grasproductiegegevens van d...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: