Duurzame melkveehouderij levert meer biodiversiteit op

Uit V-focus nummer 1 - februari 2015 - Jelle Zijlstra, Gerard Migchels en Judith Poelarends Frans van Alebeek en Michel de Haan - Onderzoek

We hebben de afgelopen decennia binnen de landbouw al heel veel maatregelen genomen om de schadelijke gevolgen van landbouw voor het milieu te beperken. Hebben die inspanningen ook vooruitgang in biodiversiteit opgeleverd?

Wat betekenen alle milieumaatregelen voor de biodiversiteit? Dit is een veelgestelde vraag nu de melkveehouderijsector werkt aan het doel om de biodiversiteit op melkveebedrijven te verbeteren. Dit is een van de doelen uit de duurzaamheidsagenda van Duurzame Zuivelketen (DZK), het samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Hoe dat doel bereikt moet worden, wil DZK nog verder uitwerken, onder andere in samenwerking met de melkveebedrijven die meedoen aan het project Koeien & Kansen. Bij de start daarvan is de eerder genoemde vraag gesteld. Om daar een antwoord op te geven wordt in dit artikel teruggeblikt op maatregelen die in de afgelopen 25 jaar zijn genomen in het kader van natuur- en milieudoelen. Vervolgens wo...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: