Dierenartsen buigen zich over derogatierantsoen

Uit V-focus nummer 2 - april 2013 - Geesje Rotgers - Onderzoek

De strengere bemestingsnormen kunnen hun weerslag hebben op de diergezondheid. Dat stellen dierenartsen van de groep Kernpraktijken Rundvee. Op melkveebedrijven zien zij soms klachten die verband houden met de strengere bemestingsnormen voor met name mais. Op Knowledge Transfer Centre De Marke beoordeelden de dierenartsen de veestapel en het rantsoen en kwamen zij met adviezen voor het ‘derogatierantsoen’.

De milieuregelgeving dwingt veehouders om hun bemestingsnormen aan te passen. Momenteel mogen akkers en grasland nog maar met 170 kilo stikstof (N) uit drijfmest per hectare worden bemest, en onder voorwaarden (derogatie) mag 250 kg N/ha worden toegediend. De strengere bemestingsnormen hebben ertoe geleid dat de stikstofoverschotten al flink verlaagd zijn. Verder verlaging lijkt dan ook niet nodig. Fosfaat (P) is daarentegen (nog) wel een probleem. De fosfaatnormen zullen in de komende jaren daarom verder worden teruggeschroefd voor zowel grasland als bouwland. Hoeveel ...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: