Biogasplan FrieslandCampina – Rentabiliteit grote onbekende

Uit V-focus nummer 5 - oktober 2016 - Ad Merks - Mens en mening

FrieslandCampina wil werk maken van duurzaamheid door met monovergisting van verse mest drie problemen in één keer aan te pakken: vermindering broeikasgassen, opwekken duurzame energie en mestverwerking. FrieslandCampina werkt daarbij samen met enkele partners, zoals LTO en GroenGas Nederland. Tot op heden heeft de zuivelgigant nog geen cijfers op tafel gelegd waaruit blijkt dat haar plan rendabel is.

“Afgelopen voorjaar bracht FrieslandCampinanaar buiten datzij een grote duurzaamheidsslagwil maken in de melkveehouderij,middels monovergistingvan verse mest en de productievan biogas. Het belangrijkste doel is deCO2-footprint in de keten verlagen, naast deproductie van duurzame energie. FrieslandCampinawil CO2-neutraal groeien om daarmeeeen bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.De zuivelverwerker wil debroeikasgasemissies in 2020 met 20 procentgereduceerd hebben ten opzichte van 1990.Daarbij wil FrieslandCampina in 2020 volledigzijn overgestapt op duurzame en...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: