Bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm vraagt goed management

Uit V-focus nummer 5 - oktober 2013 - Jouke Oenema Gerjan Hilhorst - Onderzoek

De fosfaatgebruiksnormen worden de komende jaren de bottleneck voor melkveebedrijven. De verwachte aanscherping van deze generieke normen in 2015 leidt tot meer kosten door een hogere afvoer van mest. Een systeem van een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm doet meer recht aan de werkelijkheid en stimuleert melkveehouders hun gewasproductie te verbeteren. Alleen een hogere gewasopbrengst dan gemiddeld levert met dit systeem voor de boer voordelen op.

In het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn voorschriften opgenomen voor de maximumhoeveelheden stikstof en fosfaat die toegepast mogen worden bij de teelt van gewassen (gebruiksnormen). Mest mag worden uitgereden op het land totdat de norm voor stikstof of fosfaat wordt bereikt. De hoogte van de stikstofgebruiksnorm van dierlijke mest is vanaf het begin in 2006 onveranderd 250 kg per hectare. Die van fosfaat is de afgelopen jaren geleidelijk aan aangescherpt met het doel om in 2015 de aanvoer van fosfaat in ‘evenwicht’ t...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: