Slootranden net zo interessant als kruidenrijk grasland? – Voedsel voor weidevogels

Uit V-focus nummer 5 - oktober 2016 - Anne Jansma - Jan de Wit - Onderzoek en beleid

Deelnemers aan Kringloopboeren Midden-Delfland zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf rendabel te houden in een gebied dat zwaar onder druk staat door verdere verstedelijking. In het programma van de kringloopboeren zijn weidevogels en waterkwaliteit belangrijke aandachtspunten. Bij tien deelnemende veehouders is onderzoek gedaan naar de voedselbeschikbaarheid voor weidevogelkuikens en zijn slootranden vergeleken met het midden van de percelen. Ter vergelijking zijn ook metingen gedaan in percelen van Natuurmonumenten in het gebied.

“Het aantal weidevogels inNederland gaat hard achteruit.Recent onderzoek toontaan dat de lage kuikenoverleving,veroorzaakt dooreen combinatie van slechte voedselbeschikbaarheiden hoge predatie, de voornaamstereden is van de achteruitgang. In het inventariserendonderzoek stond de voedselbeschikbaarheidvoor weidevogelkuikens centraal.Binnen twaalf ongemaaide percelen zijn drieverschillende typen grasland onderscheidendie verschilden in veget...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: