Raad van State blundert in uitspraak Natura 2000

Uit V-focus nummer 2 - april 2012 - Geesje Rotgers - Mens Mening

De Raad van State heeft geblunderd in zijn uitspraak in de zaak ‘Eilandspolder’ (Noord-Hollands beschermd veenweidegebied). In zijn uitspraak van 18 januari 2012 ging de Raad van State ervan uit dat jaarlijks 170 kil o stikstof per hectare uit drijfmest op het zeer kwetsbare veenmosrietland terecht zou komen. Daardoor kwam de berekening van de stikstofdepositie zo hoog uit dat het uitrijden van mest in deze polder aan banden­ werd gelegd. Het ministerie van EL&I bevestigt de rekenfout.

De aanname van de Raad van State zou betekenen dat de boeren het zeldzame veenmosrietland met zijn unieke plantensoorten zouden voorzien van een gangbare portie drijfmest. “Van het uitrijden van drijfmest op het veenmosrietland is nooit enige sprake geweest”, stelt veehouder Simon Ruiter resoluut. Ruiter is een van de veehouders die in de Eilandspolder weidepercelen beheert in opdracht van Staatsbosbeheer. “De stukjes veenmosrietland in onze polder zijn door Staatsbosbeheer met ...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: