Programmatische Aanpak Stikstof, de eerste ervaringen – PAS-wetgeving niet goed doordacht

Uit V-focus nummer 6 - december 2015 - Lambert Pollinder - Mens Mening

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In elke provincie zijn voor de inwerkingtreding van de PAS door het ministerie van EZ voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarin is uitleg gegeven over het programma. Maar hoe loopt het nu eigenlijk met activiteiten die door veehou­ders aangemeld dan wel aangevraagd worden onder de PAS?

Om de vraag ‘hoe loopt het met de PAS’ te beantwoorden, ga ik in op wat achtergronden voor zover die voor de veehouderij relevant zijn. Daarbij maak ik onderscheid in aanvragen om Natuurbeschermingswetvergunning (hierna: Nb-wetvergunning) die voor de inwerkingtreding van de PAS zijn ingediend en aanvragen die na die tijd zijn ingediend.

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: