Minder stikstofverliezen na scheuren grasland – Voederbieten

Uit V-focus nummer 2 - april 2016 - Jeroen Pijlman, Nick van Eekeren Gerjan Hilhorst Laurens Gerner Toon van Kessel - Onderzoek

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren va n de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten.

Na het scheuren van meerjarig grasland mineraliseert veel stikstof. Bij een volggewas als mais wordt deze stikstof in de praktijk vaak maar ten dele benut. Mais stopt al vanaf begin augustus met stikstof aan de bodem te onttrekken, terwijl­ de mineralisatie nog doorloopt. In Figuur 1 is te zien dat de hoogste N-mineraalgehalten in de bodemlaag 0-90 cm worden gemeten in maisteelt in het eerste jaar na scheuren van grasland. Deze bodemvoorraad N in het najaar spoelt op zandgrond in principe uit naar oppervlakte- en grondwater. In ...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: